Zmarł ks. prof. Józef Krasiński

W dniu 30 sierpnia 2022 r., w wieku 92 lat, w 67 roku kapłaństwa, zaopatrzony świętymi sakramentami, zmarł ks. prof. Józef Krasiński.

Ks. Józef Krasiński urodził się 21 lutego 1930 r. w Kazimierówce, należącej do parafii Skaryszew (diec. radomska). Studia filozoficzno-teologiczne w latach 1950-1955 odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1955 r. w katedrze sandomierskiej z rąk bp. Jana Kantego Lorka.

Po święceniach został skierowany przez biskupa na studia specjalistyczne w zakresie teologii dogmatycznej na KUL. W 1958 r. obronił pracę doktorską „Nauka teologiczna Piotra z Goniądza”, napisaną pod kierunkiem ks. prof. Wincentego Granata.

Po nadaniu stopnia doktora otrzymał roczny wikariat i prefekturę w parafii św. Jana w Radomiu. W 1959 r. został skierowany do pracy w WSD w Sandomierzu, gdzie przeszło 50 lat wykładał teologię dogmatyczną, ekumeniczną, apologetykę i liturgikę. Od 1989 r. był związany z warszawską Akademią Teologii Katolickiej, a następnie po zmianach z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wykładał również w Instytucie Teologicznym im. W. Kadłubka w Sandomierzu. Był także prefektem sandomierskich szkół średnich. W 1987 r. odbyło się jego kolokwium habilitacyjne na KUL, gdzie na podstawie książki „Przez teologiczne cnoty wiary, nadziei i miłości ku cywilizacji miłości” nadano mu stopień dr hab. nauk teologicznych. W listopadzie 1998 r. otrzymał od Prezydenta RP tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

Dorobek naukowy księdza profesora obejmuje kilkaset artykułów naukowych, kilkadziesiąt książek, redakcje Kroniki Diecezji Sandomierskiej w latach 1982-2018, Studiów Sandomierskich oraz Kalendarza Liturgicznego Diecezji Sandomierskiej (1982-1992). Wypromował 40 doktorów, pełnił funkcję recenzenta w licznych postępowaniach awansowych. W latach 1977-1982 pełnił funkcję Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu oraz był Diecezjalnym Duszpasterzem Trzeźwości. Od 1963 r. do niedawna posługiwał również jako kapelan Domu Prowincjalnego Sióstr Służek w Sandomierzu.

Otrzymał nominacje na kanonika honorowego (1976), następnie gremialnego (1977), prałata (1989) i prałata dziekana (1994) Sandomierskiej Kapituły Katedralnej. W 1995 r. został kapelanem honorowym Jego Świątobliwości, a w 2002 r. protonotariuszem apostolskim (infułatem).

Odznaczony został Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Program uroczystości pogrzebowych:

Poniedziałek, 5 września
Godz. 12.00 – Msza Święta żałobna w bazylice katedralnej pw. Narodzenia NMP w Sandomierzu

Wtorek, 6 września
Godz. 12.00 – Msza Święta pogrzebowa w kościele pw. św. Jakuba w Skaryszewie

Wieczny odpoczynek, racz mu dać, Panie…


Przypominamy, że wszyscy kapłani diecezjalni zobowiązani są do sprawowania jednej Mszy Świętej za każdego zmarłego biskupa i prezbitera diecezji sandomierskiej.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/