Kto może udzielać dyspensy?

W związku z otrzymanymi zapytaniami informujemy, że na terenie Diecezji Sandomierskiej oraz wobec należących do niej wiernych, dyspensy od obowiązku zachowania dnia świątecznego lub dnia pokuty (w tym powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych) mogą udzielać wyłącznie: Biskup Ordynariusz, Wikariusz Generalny oraz Proboszczowie w granicach ich jurysdykcji. Taka władza nie przysługuje Rektorom kościołów. Jeśli chodzi o Zakonników, mogą to uczynić wymienieni w prawie Przełożeni wobec swoich podwładnych z Zakonu oraz innych osób przebywających na stałe w domu (KPK, kann. 87, 1245).

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com