Kunów – Św. Władysława

KUNÓW

Parafia pod wezwaniem św. Władysława

woj. świętokrzyskie, pow. Ostrowiec Św., gm. Kunów
27-415 Kunów, ul. Kościelna 19, tel. 41 261 12 48
e-mail: kunow@sandomierz.opoka.org.pl

INFORMACJE O PARAFII

Początki historii Kunowa nie są dokładnie znane i prawdopodobnie sięgają XII w. Od tego czasu aż do końca XVIII w. był on własnością biskupów krakowskich, którzy posiadali w Kunowie swój dwór. Władysław Łokietek uwięził tutaj biskupa krakowskiego Jana Muskatę na początku XIV w. Dwór ten został spalony przez tatarów krymskich w 1502 r. Parafię w Kunowie erygowano w 1281 r. Pierwotny drewniany kościół pw. św. Władysława, króla węgierskiego, został zbudowany pod koniec XIII w. Przetrwał do 1625 r., kiedy to został rozebrany. W tym czasie wybudowano nową, obecną świątynię. Oprócz niej ks. Szymon Koch, kanonik kolegiaty Wszystkich Świętych w Krakowie, ufundował drugi, drewniany kościółek pw. św. Szymona i Judy Apostołów. Kościół ten jednak nie przetrwał do czasów współczesnych. Kościół parafialny pw. św. Władysława zbudowany został z fundacji ówczesnego proboszcza ks. Szymona Kocha w latach 1625-1642. Świątynię uroczyście poświęcił bp Z. Czyżowski 8 października 1656 r. Kościół był rozbudowywany i dekorowany przez kolejnych proboszczów: ks. Stanisław Sadowski wybudował wieżę (koniec XVII w.), ks. Jan Łemicki ułożył posadzkę i wymienił dach (początek XIX w.), ks. Jan Dąbrowski wystawił ołtarze boczne. Remontów świątyni podjęli się księża Władysław Fudalewski na przełomie XIX i XX w. oraz Marian Czerwiński w latach 2006-2016. Kościół został wzniesiony z kamienia w stylu późnego renesansu. Budowla jest trójnawowa, nawa główna jest podwyższona w stosunku do naw bocznych. Prezbiterium jest półkoliście zamknięte. W wyposażeniu uwagę zwracają ołtarze: główny z XVII w. oraz boczne z XIX w., wykonane z piaskowca przez miejscowych kamieniarzy. Ambona i chrzcielnica zostały zrobione w XVII w. Przy kościele stoi murowana dzwonnica wzniesiona w 1896 r. wg projektu Wojciecha Gersona. W murze okalającym cmentarz kościelny z inicjatywy ks. Fudalewskiego umieszczono stacje Drogi Krzyżowej. Wykonane zostały w firmie Szpetkowskiego w Warszawie w 1896 r.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.00, 8.30, 10.00, 16.30
– w dni powszednie: 16.00, 16.30, 17.00
– w święta państwowo zniesione: 7.00, 8.30, 10.00, 16.30.

Odpusty: św. Władysława (27 czerwca).

Kaplica dojazdowa

Bór Kunowski – kaplica pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, położona 11 km od kościoła parafialnego. Została przerobiona z domu mieszkalnego w 1995 r.
Msze święte:
– w niedziele i uroczystości: 11.30
– w I piątki miesiąca: 16.00.
Odpust: Narodzenie św. Jana Chrzciciela (24 czerwca).

Do parafii należą: Bór Kunowski, Bukowie, Chocimów, Kunów, Małe Jodło, Nietulisko Małe (część : numery 1-123), Piaski Kolonia, Prawęcin, Udziców.

Ogólna liczba mieszkańców: 4999.

Kapłani pochodzący z parafii: I. Lewandowski, J. Dziułka, E. Kania, A. Gola, D. Hamera, Ł. Nawrot.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: A. Lipko, E. Lipko, A. Wisznarewska, M. Wisznarewska.

Grupy parafialne: chór parafialny, KSM, koła żywego różańca, Legion Maryi, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie, schola.

Cmentarz: parafialny, obok kościoła.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. Jerzy Ejchler (od 2017 r.)
Wikariusz - Ks. dr Robert Utnik (od 2019 r.)