Kurozwęki – Wniebowzięcia NMP

KONTAKT:

Gm. Staszów, pow. Staszów, woj. świętokrzyskie
28-200 Staszów, Kurozwęki, ul. Kościelna 2

tel. (+48) 15 866 72 11
E-mail:
Strona www:

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i święta: 7:30 (DPS); 9:00; 10:30 (Oględów); 12:00; 17:00
Święta państwowo zniesione: 9:00; 17:00
Dni powszednie: 6:30 (DPS); 18:00 lub 17:00 (zimą)

KAPŁANI:

Proboszcz - Ks. kan. Andrzej Bąk
Wikariusz - Ks. mgr Janusz Dudek (od 2015 r.)

 

- POKAŻ WIĘCEJ INFORMACJI O PARAFII -

INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Czernica (3 km), Kurozwęki, Mokre (4 km), Niemieścice (2 km), Oględów (4 km), Ponik (3 km), Wola Osowa (3 km), Wólka Żabna (3 km), Zagrody (1 km)

Liczba katolików:
2486

Odpusty:

Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca)
Św. Augustyna (ostatnia niedziela sierpnia)
Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września)

Kościoły i kaplice na terenie parafii:
Kurozwęki, kościół pw. Św. Rocha (1 km)
Kurozwęki, kaplica w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
Oględów, kaplica pw. Św. Józefa (4 km)

Domy zakonne:
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (Siostry Szarytki)

Historia:
Kościół parafialny został zbudowany w 1157 r. Rozmiarami był niewielki i w obecnej bryle kościoła stanowi prezbiterium. W 1483 r. został rozbudowany przez dodanie nawy głównej. Rodzina Lanckorońskich ufundowała barokową kaplicę w 1696 r. Nowej przebudowy kościoła dokonano w XIX w., gdy rodzina Popielów dobudowała neogotycką kaplicę tuż za prezbiterium. Przez kilka wieków duszpasterstwo prowadzili Kanonicy Regularni (Lateraneńscy), zoraganizowali szkołę przyklasztorną, posiadali bogatą bibliotekę. W 1809 r. erygowano w Kurozwękach parafię, która administracyjnie należała do diecezji kieleckiej. Po kościelnym podziale diecezji polskiech w 1925 r. przeszła do diecezji Sandomierskiej. Renowację kościoła po II wojnie światowej przeprowadził ks. A. Zmysłowski. Parafia posiada akta parafialne od 1585 r.

- POKAŻ MNIEJ -