Kurs Oazowy dla Animatorów

W dniach 10-11 maja w Ośrodku Rekolekcyjnym “Augustianum” w Radomyślu nad Sanem odbyły się rekolekcje KODA – Kurs Oazowy dla Animatorów.

Uczestniczyło w nim 6 osób z naszej diecezji, w tym jedna z diecezji włocławskiej. Dla pozostałych kandydatów na animatorów, KODA odbędzie się w czerwcu.

Bycie animatorem to przede wszystkim bycie świadkiem Chrystusa, osobą, która spotkała Pana, która zachwyciła się Nim i chce by również inni Go poznali. Prowadzenie grupy wymaga właściwego przygotowania merytorycznego i duchowego i temu służyło to spotkanie.

Ks. Piotr Pudło wygłosił konferencję „Zagrożenia duchowe”. Pracowaliśmy nad poznaniem samego siebie, swoich talentów. Zastanawialiśmy się nad metodami prowadzenia spotkań i permanentnym rozwojem życia duchowego.

Jednocześnie odbywała się Szkoła Animatora Muzycznego, przygotowująca młodzież do przyszłej posługi na oazach.

Siły do posługi czerpaliśmy z adoracji Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Ofiary Mszy św.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com