Kwietniowe diecezjalne spotkanie osób konsekrowanych

W przeddzień 61. Światowego Dnia Modlitw o powołania, w sobotę 20 kwietnia 2024 r. odbył się w Sandomierzu kolejny zjazd formacyjny sióstr zakonnych i osób konsekrowanych z diecezji.

Tym razem prowadzącym spotkanie był ks. kan. dr Jacek Beksiński. Prelegent pierwsze swoje wystąpienie poświęcił tematowi: „Komunia z Maryją trwającą we wspólnocie apostolskiej, jako wzór współpracy z innymi Zgromadzeniami”. Ten niełatwy temat jest jednym z tych, które na diecezjalne zjazdy osób konsekrowanych przygotowała Konferencja Wyższych Przełożonych, a Prelegent poradził sobie z nim znakomicie wyjaśniając jak można na wzór Maryi obecnej we wspólnocie zakonnej, szukać sposobności do współpracy z innymi zgromadzeniami. Pan chce, abyśmy byli wspólnotą, zgromadził nas w Kościele i w tym celu założył Kościół, abyśmy szli za Nim razem, i abyśmy byli jedno. Sami sobie nie poradzimy, ateizm w naszych czasach atakuje bardzo zajadle i w jedności i we wspólnocie nasza siła.

W drugiej konferencji zaś, w związku z przypadającą za tydzień 10. rocznicą kanonizacji św. Jana Pawła II, przypomniał nauczanie św. Jana Pawła II, szczególnie treści o komunii z Bogiem, Kościołem i bliźnimi zawarte w encyklice „Redemptor hominis” oraz w Adhortacji apostolskiej „Vita cosecrata”. Również głosząc homilię i wskazując na dar oraz bogactwo Eucharystii, kontynuował temat komunii. Eucharystię otrzymujemy w Kościele. Bez Liturgii i wspólnoty nie ma Eucharystii. Ona, jako pokarm i zadatek na życie wieczne prowadzi nas do jedności z Chrystusem oraz ze wspólnotą, przebóstwia nas. Powinna nas przemieniać, powinna w nas tak działać, abyśmy stali się „jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie”.

Między konferencjami była jak zawsze chwila wytchnienia, czyli czas na spotkanie wspólnotowe w refektarzu, gdzie przy kawie lub herbacie uczestniczki mogły ze sobą porozmawiać, podzielić się doświadczeniami ze swojej posługi i wysłuchać ogłoszeń, a przed Mszą św. wieńczącą spotkanie, był jeszcze czas na adorację Najświętszego Sakramentu i skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania. W konfesjonale służył siostrom także Wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego ks. prof. Leon Siwecki, który potem razem z zaproszonym Prelegentem sprawował Mszę świętą polecając Bogu wszystkie siostry oraz prosząc o dar nowych powołań.

Na to kwietniowe spotkanie przybyło 35 sióstr i kilka pań. Posługę liturgiczną oraz w refektarzu miały tym razem Siostry Służebniczki Dębickie i przybyły licznie, każda ich wspólnota była reprezentowana. Za miesiąc, 25 maja, będzie jeszcze jedno diecezjalne spotkanie osób konsekrowanych, ostatnie przed wakacjami i będzie ono miało miejsce w kościele parafialnym w Dwikozach, „u św. Andrzeja Boboli”, by pomodlić się tam w intencji Ojczyzny.

s. Klara Radczak

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com