Łagów – Św. Michała Arch.

ŁAGÓW

Parafia pod wezwaniem św. Michała Archanioła

woj. świętokrzyskie, pow. Kielce, gm. Łagów
26-025 Łagów, ul. Rynek 66, tel. 510 460 823

INFORMACJE O PARAFII

Łagów Opatowski powstał najprawdopodobniej w XI w. Już w 1085 r. książę Władysław Herman, za wstawiennictwem swojej małżonki Judyty, ofiarował Łagów kapitule kujawskiej. Dokładna data powstania parafii nie jest znana, prawdopodobnie miało to miejsce przed 1250 r. O jej istnieniu informuje rejestr świętopietrza z 1326 r. Natomiast pierwsza wzmianka o kościele pw. NMP pochodzi z 1230 r. Nie wiadomo jak długo świątynia ta służyła miejscowym wiernym. W czasach kronikarza Jana Długosza (II poł. XV w.) istniał bowiem kościół, który posiadał murowane prezbiterium i drewnianą nawę. Z pewnością uległ on zniszczeniu podczas najazdu tatarskiego w 1502 r., kiedy Łagów został spalony. Obecna świątynia powstała pod koniec XVI w. W Łagowie istniał jeszcze jeden kościół pw. Ducha Świętego, przy którym zlokalizowany był szpital. Ufundowany został w XVII w., pod koniec XIX w. pozostawał w ruinie, następnie użytkowany był jako szkoła i kino. Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła został zbudowany z fundacji biskupa włocławskiego Hieronima Rozrażewskiego w latach 1582-1585. Świątynia powstała poprzez dobudowę nawy do istniejącego już XV-wiecznego prezbiterium. Na przełomie XVII i XVIII w. do północnej ściany prezbiterium dostawiono zakrystię. W XIX w. od strony południowej dobudowano kruchtę. W poł. XIX w. kościół był restaurowany staraniem ówczesnego proboszcza ks. Feliksa Paczewskiego. W 1927 r. dokonano podwyższenia wieży, zmieniono wówczas również jej hełm. W trakcie II wojny światowej, w listopadzie 1944 r. spaleniu uległa więźba dachowa, pokrycie i wyposażenie kościoła. W latach 1944-1946 na skutek braku pokrycia dachu zawaliło się sklepienie świątyni. Zniszczenia naprawiono do 1947 r. W latach 1982-1984 wymieniono w kościele tynki, oblicowano również fragmenty elewacji piaskowcem, a w latach 1990-1991 wymieniono posadzkę. Prace remontowe zakończono w latach 19971998, kiedy to wymieniono pokrycia dachu i przywrócono barokowy hełm wieży. Świątynia jest murowana, późnogotycka, z wieżą od zachodu oraz niższym prezbiterium, oszkarpowana. Prezbiterium jest starsze od naw, dwuprzęsłowe, nakryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Od północy przylega do niego zakrystia, zaś do wschodniego przęsła nawy od północy i południa dobudowane są kaplice, które tworzą transept. Wnętrze jest trójnawowe, z późnorenesansowym ołtarzem głównym.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.00, 8.45, 10.00, 12.00, 17.00
– w dni powszednie: 6.30, 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 7.00, 8.45, 10.00, 18.00, zimą 17.00.

Odpusty: Przemienienie Pańskie (6 sierpnia), św. Michała Archanioła (29 września).

Do parafii należą: Bilowa, Duraczów, Lechów, Lechówek, Łagów, Małacentów, Nowy Staw – Cegielnia, Piotrów – Gułaczów, Piotrów – Porębiska, Piotrów – Zagościniec, Płucki, Sędek, Winna, Wiśniowa, Wola Łagowska, Wola Zamkowa, Wszachów – Krowieniec, Złota Woda.

Ogólna liczba mieszkańców: 5460.

Kapłani pochodzący z parafii: R. Rej, A. Czekaj, H. Król, G. Zwoliński, P. Zwoliński, Z. Pustuła, M. Janocha.

Grupy parafialne: chór parafialny, grupa modlitwy za kapłanów, koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 500 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Krzysztof Kozieł (od 2018 r.)
Wikariusz - Ks. mgr lic. Mieczysław Kata (od 2018 r.)
Wikariusz - Ks. mgr lic. Marek Drwiła (od 2020r.)