Lasocin – Św. Michała Archanioła

LASOCIN

Parafia pod wezwaniem św. Michała Archanioła

woj. świętokrzyskie, pow. Opatów, gm. Ożarów
27-530 Ożarów, Lasocin, ul. Dębińska 1, tel. 15 861 05 12
e-mail: lasmir@interia.pl

Fot. Marian Grzybowski

INFORMACJE O PARAFII

Fot. Marian Grzybowski

Lasocin powstał w 1547 r. na gruntach wsi parafialnej Dębno (pojawiającej się w źródłach historycznych z XIV w.) jako miasteczko warowne. Przywilej lokacyjny wydał król Zygmunt August na prośbę Andrzeja i Barbary Lasotów. Parafia Lasocin została przeniesiona z Dębna, gdzie erygowana była w II poł. XV w. W Dębnie istniał drewniany kościół pw. św. Mikołaja, który rozebrano po lokacji Lasocina. Natomiast w nowym miasteczku wybudowano drewnianą świątynię pw. Trójcy Świętej. Około poł. XVI w. Andrzej Lasota (młodszy) zamienił ją na zbór kalwiński. Sytuacja ta trwała przez kilkadziesiąt lat. Rekoncyliacja miała miejsce przed 1592 r. Około 1662 r. staraniem Zbigniewa Oleśnickiego, kasztelana wiślickiego, oraz Jana z Oleśnicy, podkomorzego sandomierskiego, wzniesiono w Lasocinie nową drewnianą świątynię pw. św. Michała Archanioła. Kościół ten konsekrowano w 1663 r. Służył on miejscowym wiernym do 1952 r., kiedy został przeniesiony do parafii Stodoły. Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła zbudowany został w latach 1936-1952 wg projektu arch. Wacława Borowieckiego. Pracami kierowali proboszczowie ks. Antoni Byczkowski oraz ks. Józef Jędrasik. Uroczystego poświęcenia świątyni dokonał bp P. Gołębiowski 28 września 1958 r. Restauracja kościoła miała miejsce w 1992 r. Ceglana świątynia ma cechy eklektyzmu. Na frontonie wznosi się masywna, choć niewysoka wieża, sprawiająca wrażenie niedokończonej, nakryta kopertowym dachem. Okna nawy i prezbiterium są podłużne, zamknięte półokrągło, ujęte w betonowe ramy. Szczyty kościoła i zaplecza nawiązują do formy renesansowej. Na kalenicy dachu znajduje się wieloboczna sygnaturka z latarnią – nowoczesna, lecz nawiązująca do tradycyjnej formy. Po lewej stronie prezbiterium wzniesiono trójbocznie zamkniętą kaplicę. Na uwagę zasługuje tutaj wyposażenie przeniesione z nieistniejącego dziś kościoła w Dębnie: obrazy św. Mikołaja i MB Niepokalanie Poczętej ze szkoły włoskiej.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 10.00, 11.30
– w dni powszednie: 18.00, zimą 16.00
– w święta państwowo zniesione: 8.00, 18.00, zimą 16.00.

Odpusty: Św. Michała Archanioła (29 września), MB Bolesnej (piątek przed Niedzielą Palmową).

Do parafii należą: Biedrzychów, Lasocin, Dębno, Janów, Maruszów, Mieczysławów, Wlonice, Kruków, Łubowa, Tużników, Kolonia Linów.

Ogólna liczba mieszkańców: 1033.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 600 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Mirosław Frączek