Łętownia – Św. Katarzyny

ŁĘTOWNIA

Parafia pod wezwaniem św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy

woj. podkarpackie, pow. Leżajsk, gm. Nowa Sarzyna
37-312 Łętownia 446, tel. 503 191 763
e-mail: parafialetownia@gmail.com

INFORMACJE O PARAFII

Dokładna data powstania wsi Łętownia nie jest znana. Można jednak przypuszczać, iż miało to miejsce w XVI w. Znalazła się ona wówczas na terenie parafii Kopki, a następnie Rudnik (od 1583 r.). Pierwszy kościół ufundowała właścicielka Łętowni, Katarzyna Ulińska, w 1602 r. Posługę duszpasterską pełnili w nim księża z Rudnika. Pierwszym samodzielnym zarządcą tej świątyni został ks. Walenty Sokołowski w 1684 r. W I poł. XVIII w. wybudowano nowy kościół, przy którym w 1928 r. bp A. Nowak erygował parafię. Jej pierwszym proboszczem został ks. Wojciech Krysa. W II poł. XX w. z parafii Łętownia utworzono nowe placówki duszpasterskie w Majdanie Łętowskim oraz Groblach. Kościół parafialny pw. św. Katarzyny, dziewicy i męczennicy, zbudowany został w 1719 r. Jego fundatorami był ród Sołtyków. Uroczystego poświęcenia świątyni dokonał bp M. Kunicki w 1742 r. Kościół ten był niewielkich rozmiarów, dlatego wielokrotnie poddawano go rozbudowie. Na przełomie XIX i XX w. został przedłużony przez ks. Jana Skupnia i staraniem ks. Stanisława Sypniowskiego wyposażony w nowe organy, ławki, konfesjonały. Pierwszy proboszcz ks. Krysa w 1932 r. poszerzył świątynię i postawił dwa nowe ołtarze. W latach 1986-1989 został przeprowadzony generalny remont kościoła wg projektu inż. Janusza Stamirskiego i inż. Stanisława Moskala. Dobudowano wówczas wieżę, zaplecze kościoła, wymieniono strop oraz dokonano zmiany elewacji kościoła. Dach pokryty został blachą miedzianą. Po 1998 r. powiększono prezbiterium, położono posadzkę marmurową, zainstalowano ogrzewanie światyni. W 2000 r. jako wotum jubileuszowe wykonano polichromię kościoła według projektu arch. Bolesława Szpechta z Krakowa. Świątynia przebudowana w XIX w. i poszerzona o boczne nawy w okresie międzywojennym, współcześnie posiada modernistyczną formę. Na jej szczycie znajduje się ażurowa wieża o czterech hiperbolicznych szczytach. Dwuczęściowy fronton ozdobiony jest krzywiznami harmonii wklęsłych ścian oraz trapezowymi dymnikami z okienkami ponad podobnymi w kształcie, powtarzającymi się szczytami naw. Pod nimi rozlokowane są półkoliście zamknięte okna i dekoracyjne krzyże.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.00, 9.00, 11.00, 17.00
– w dni powszednie: 7.00, 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 7.00, 9.00, 17.00.

Odpusty: św. Katarzyny (25 listopada), Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia).

Do parafii należą: Łętownia, Wólka Łętowska, Gościniec, Babiarze.

Ogólna liczba mieszkańców: 2618.

Kapłani pochodzący z parafii: R. Madej, J. Pietroński, S. Kuraś, R. Chowaniec, F. Sałęga, C. Gumieniak, S. Rząsa, B. Górski, P. Pietroński, M. Kusiak, J. Łyko, P. Madej, M. Zybura, K. Dziurdź.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: S. Kolano, A. Sztaba, J. Kuraś, R. Zastawna, B. Indycka, U. Szeliga, B. Węglarz, K. Sibiga, A. Bolka, J. Machowska, M. Pietrońska, D. Tupaj, M. Baran, K. Piróg, B. Madej.

Grupy parafialne: Chór Parafialny „Cecilianum”, Klub Sportowy „Arka”, koła żywego różańca, Koło Miłosierdzia Bożego, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie.

Cmentarz: parafialny, obok kościoła.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr Wiesław Opiat (od 2019 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Mateusz Kozieł (od 2019 r.)