Liczą się czyny

„W kierunku Pomocy Ubogim” to tytuł sympozjum, które odbyło się w ramach obchodzonego w diecezji Światowego Tygodnia Ubogich.

Pierwsze spotkanie odbyło się na Wydziale Zamiejscowym KUL w Stalowej Woli, drugie zaś w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu. – Na te spotkania zaprosiliśmy przedstawicieli samorządów, instytucji, stowarzyszeń i ośrodków świadczących pomoc osobom ubogim. Chcemy wspólnie podjąć temat szerokiej pomocy wobec osób ubogich i potrzebujących oraz zastanowić się nad wspólnymi kierunkami działań. Ze względów praktycznych, by ułatwić dotarcie zaproszonych gości z różnych stron naszej diecezji, zorganizowaliśmy spotkania w dwu miejscach – poinformował ks. Bogusław Pitucha, dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej.

W pierwszym wystąpieniu ks. dr hab. Dariusz Lipiec z KUL mówił o rozumieniu osoby ubogiej w nauczaniu papieża Franciszka. – Papież problematykę ubóstwa traktuje w sposób społeczny i integralny. Ubogi, to nie tylko ten, kto ma mniejszy dostęp do środków materialnych. Papieża ubóstwo pojmuje wraz z jego skutkami jak marginalizacja społeczna, mniejszy dostęp do dóbr kultury czy do oświaty. Mocno także sygnalizuje problem ubóstwa duchowego – wskazywał prelegent.

W drugim wystąpieniu o. Rafał Sztejka SJ mówił o miejscu ubogiego w duszpasterstwie Kościoła. – Bardzo piękną syntezę swojego nauczania o ubogich dał papież Franciszek dnia 15 lutego 2015 r. podczas rozważania na Anioł Pański. Powiedział wtedy, że jeśli dajemy ubogiemu jałmużnę, ale nie patrzymy mu w oczy, to go krzywdzimy i jeżeli dajemy jałmużnę ubogiemu, a nie dotykamy z go z czułością, to także wyrządzamy mu krzywdę. Te słowa wskazują, że chodzi o kulturę spotkania, o to, aby człowieka ubogiego przyjąć i zaakceptować takim, jakim jest. Papież daje nam zadanie poszukiwania ubogich, którzy są sercem i centrum Ewangelii. Dlatego musimy szukać nowych dróg dotarcia do osób ubogich i nowych forma pomocy. Caritas pełni wiele pięknych dzieł miłosierdzia i ich wartość jest nieoceniona. Jednak powinniśmy szukać takich form pomocy, które nie tyle zaradzą chwilowo na ludzkie ubóstwo, ale dadzą tym osobom szansę na wyrwanie się z biedy – podkreślał o. Rafał Szejka SJ.

O praktycznych formach pomocy osobom ubogim i współczesnych źródłach ubóstwa mówiła podczas swojego wystąpienia pani Małgorzata Gotfryd z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

– Jako Miejski Ośrodek Pomocy w Stalowej Woli mamy duże spektrum form pomocy osobom potrzebującym. Od wsparcia materialnego, czyli pomocy finansowej, po akcje i kampanie, które realizujemy na rzecz naszych mieszkańców żeby ich zachęcić do włączenia w różne działania, ponieważ osób ubogich i potrzebujących jest bardzo dużo zarówno w naszej gminie jak i ościennych. Ważną dziedziną działania jest aktywizacja społeczna i prace społeczno-użyteczne, które pozwalają zaangażować osoby bezrobotne w prace, które mogą wykonywać dzieląc się tym, co potrafią z innymi. Dzięki temu otrzymują formę świadczenia, która jest zabezpieczeniem bytu dla nich i dla rodziny. Dane za rok 2016 wskazują, że główną przesłanką do korzystania z pomocy była długa i ciężka choroba, następną przyczyną jest niepełnosprawność dotykająca te osoby, a dopiero trzecia to ubóstwo spowodowane bezrobociem – mówiła M. Gotfryd.

Podkreśliła, że dużą rolę w dostrzeżeniu osób biednych i potrzebujących mają pracownicy socjalni, ale także bliscy i sąsiedzi, którzy najlepiej znają sytuację materialną osób, które często wstydzą się sami poprosić o pomoc.

– Nowością pracy naszego ośrodka jest organizowanie lokalnej społeczności, prowadzimy też Klub Integracji Społecznej. Mamy pracowników socjalnych, którzy pracują w zespołach interdyscyplinarnych i zajmują się konkretna osobą i problemem występującym w jej rodzinie. Jest więc grupa ds. bezrobocia, osób starszych czy pomocy rodzinie – wyjaśniła pani Małgorzata.

Sympozjum było zorganizowane przez Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz Wydział Zamiejscowy KUL w Stalowej Woli.

Diecezjalne obchody I Światowego Dnia Ubogich, zainaugurowała niedzielna Msza św. w Sandomierzu oraz koncert dla ubogich i wspólny obiad bp Krzysztofa Nitkiewicza wraz z osobami ubogimi z terenu diecezji w seminarium duchownym.

Hasłem obchodzonego I Światowego Dnia Ubogich są słowa „Nie miłujmy słowem, ale czynem”.

W najbliższą niedzielę w poszczególnych parafiach diecezji odbędzie się Parafialny Dzień Ubogich, podczas którego wspólnoty parafialne będą organizowały spotkania i obiady dla osób ubogich z parafii i okolicznych miejscowości. Podsumowaniem diecezjalnych obchodów będzie spotkanie z siostrą Agnieszką Koteją i otrawcie wystawy pt.: „Brat Albert Człowiek”.