Lipa – Matki Bożej Częstochowskiej

LIPA

Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej

woj. podkarpackie, pow. Stalowa Wola, gm. Zaklików
37-470 Zaklików, Lipa, ul. Janowska 83, tel. 15 873 93 20
www.lipa.sandomierz.opoka.org.pl, e-mail: lipa@opoka.org.pl

INFORMACJE O PARAFII

Wieś Lipa założona została w XV w. Od początku swojego istnienia znajdowała się na terenie parafii Zaklików. W 1928 r. powstał w Lipie ośrodek Kościoła Polskokatolickiego, który koncentrował się wokół drewnianej świątyni (spłonęła 8 kwietnia 1969 r., obecnie istnieje murowana kaplica). Od 1943 r. posługę duszpasterską w Lipie podjął kapucyn z Rozwadowa o. Leszek Tabor. Zamieszkał on w domu zawiadowcy stacji kolejowej, a nabożeństwa odprawiał w remizie strażackiej. Kapucyni z klasztoru w Rozwadowie prowadzili duszpasterstwo w Lipie do 1946 r. Od tego czasu posługę tę przejęli kapłani z Zaklikowa. W latach 1945-1955 wybudowano drewniany kościół w stylu zakopiańskim wg projektu inż. Stanisława Goebla z Kraśnika. Pierwsza Msza święta w tej świątyni odprawiona została w Boże Narodzenie 1949 r., po czym otrzymała ona statut kościoła filialnego parafii zaklikowskiej. Poświęcenia świątyni dokonał bp T. Wilczyński 5 czerwca 1955 r. Pierwszym duszpasterzem, który na stałe zamieszkał w Lipie, był ks. Eugeniusz Sośler (od 20 grudnia 1962 r.). Samodzielna parafia w Lipie erygowana została przez bpa P. Kałwę 9 września 1972 r. Pierwszy kościół służył wiernym do 2006 r. Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej wybudowany został w latach 20042006 wg projektu arch. Marka Gierulskiego i konstruktora Zbigniewa Konopki. Nad całością prac czuwał ks. Stanisław Mroczek. Świątynię poświęcił bp A. Dzięga 3 grudnia 2006 r. W kolejnych latach prowadzone były prace dekoracyjno-wykończeniowe. Konsekracji kościoła dokonał bp K. Nitkiewicz 7 czerwca 2015 r. Świątynia jest budowlą postmodernistyczną. Ściana frontowa nawy i kruchty zbudowane są w formie lekko wklęsłych półkoli. Łączy je wyrastająca spomiędzy nich, kwadratowa, dwukondygnacyjna wieża z półokrągłymi szczytami ścian i takim samym zwieńczeniem czworokątnej latarni. W podobny kształt układają się dekoracje z różnokolorowej cegły oraz półkolista rozetka nad wejściem. Motyw ten powtarza się również w całej bryle kościoła: w lunetkach okien nawy głównej, w absydach i szczytach transeptu, w szczycie ściany tylnej oraz zaokrąglonych skosach naw bocznych i nadproży bocznych drzwi. W zapleczu w obejściu prezbiterium oraz w nawach znajdują się rzędy powtarzających się, klasycznych, wąskich okienek. W budowli spotkać można także dekoracyjne gzymsy i kapitele. Wewnątrz jest sklepienie beczkowe, zaś w nawach bocznych – kasetonowe. Ołtarz główny, będący dekoracją z kolorowego kamienia i metaloplastyki, zawiera przeniesiony ze starego kościoła obraz Matki Bożej Jasnogórskiej.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 10.30, 17.00
– w dni powszednie: 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 18.00, zimą 17.00.

Odpusty: MB Częstochowskiej (niedziela po 26 sierpnia).

Do parafii należą: Lipa, Gielnia, Goliszowiec.

Ogólna liczba mieszkańców: 2698.

Kapłani pochodzący z parafii: M. Matuszny, S. Brodowski.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola.

Grupy parafialne: Apostolstwo Dobrej Śmierci, Koło Przyjaciół Radia Maryja i Telewizji Trwam, Legion Maryi, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 2 km.
Kaplica cmentarna pod wezwaniem św. Antoniego. Wybudowana została w 1981 r. wg projektu Tadeusza Michalaka z Lublina. We wnętrzu znajduje się drewniany ołtarz, przedstawiający Chrystusa Ukrzyżowanego, oraz płaskorzeźby św. Piotra i św. Antoniego Padewskiego dłuta Henryka Burzeca z Zakopanego.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr lic. Jerzy Skimina (od 2021 r.)