Lipa – Matki Bożej Częstochowskiej

KONTAKT:

Gm. Zaklików, pow. Stalowa Wola, woj. podkarpackie
37-470 Zaklików, Lipa, ul. Janowska 63

tel. (+48) 15 873 93 20
E-mail:
Strona www:

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i święta: 9:00; 11:00; 16:00
Święta państwowo zniesione: 17:00
Dni powszednie: 7:00

KAPŁANI:

Proboszcz - Ks. kan. mgr Stanisław Mroczek
Wikariusz - Ks. mgr Artr Maciąg (od 2016 r.)
Rezydent - Ks. kan. Władysław Kozak

 

- POKAŻ WIĘCEJ INFORMACJI O PARAFII -

INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Lipa, Gielnia (4 km), Goliszewice (6 km)

Liczba katolików:
2695

Odpusty:

Matki Bożej Częstochowskiej (niedziela po 26 sierpnia)

Historia:
Parafia erygowana przez biskupa Piotra Kałwę w dniu 9 września 1972 r. Powstała z podziału parafii Zaklików. Lipa – miejscowość położona wśród lasów, które dawniej należały do ordynacji zamojskiej. W ostatnich czasach powstało kilka nowych zakładów przemysłowych. Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej został zbudowany w latach 1945-1956 wg projektu Stanisława Goebla z Kraśnika, z rygli, oszalowany, na podmurowaniu z kamienia, jednonawowy, w stylu zakopiańskim. Przy prezbiterium posiada dwie zakrystie, we frontonie jest wieża z sygnaturką, sklepienie nawy w kształcie ostrego łuku, podłoga drewniana. Jest on wyposażony w trzy ołtarze z drzewa dębowego w stylu neogotyckim. W ołtarzu głównym, zaprojektowanym i wykonanym przez Aleksandra Wydrę z Krępy, znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej namalowany przez Kazimierę Rymar z Krakowa, zaś w bocznych: po lewej stronie – obraz św. Stanisława Kostki, a po prawej – figura Pana Jezusa. Kościół poświęcił 5 czerwca 1955 r. bp Tomasz Wilczyński z Lublina. Przy budowie kościoła oraz w organizacji duszpasterstwa szczególnie zasłużyli się: o. Leszek Tabor i o. Wacław Miler – kapucyni z klasztoru w Rozwadowie, Jan Wierzbicki, Stanisław Młot, Walenty Garbacz oraz ks. Eugeniusz Sośler pracujący tutaj w latach 1957-1976 i pierwszy proboszcz parafii. W pobliżu kościoła znajduje się dzwonnica o konstrukcji stalowej z trzema dzwonami firmy Felczyńskich z Przemyśla, cztery kapliczki procesyjne (w jednej z nich są tablice upamiętniające martyrologię ludności podczas II wojny światowej z miejscowości Goliszewice) oraz oddana do użytku w 1976 r. plebania. Na cmentarzu grzebalnym założonym w 1981 roku znajduje się kaplica św. Antoniego zaprojektowana przez Tadeusza Michalaka z Lublina, murowana, a w niej drewniany ołtarz przedstawiający Chrystusa Ukrzyżowanego oraz płaskorzeźby św. Piotra i św. Antoniego Padewskiego dłuta Henryka Burzeca z Zakopanego. W kaplicy sprawuje się liturgię w Dniu Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny oraz Msze święte pogrzebowe. Parafia posiada akta parafialne od 1966 r.

- POKAŻ MNIEJ -