Lipnica – Matki Bożej Pocieszenia

LIPNICA

Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia

woj. podkarpackie, pow. Kolbuszowa, gm. Dzikowiec
36-123 Lipnica 273, tel. 17 744 30 91
www.parafialipnica.pl, e-mail: espe@sandomierz.opoka.org.pl

INFORMACJE O PARAFII

Wieś Lipnica istnieje od końca XVI w. Od chwili swojego lokowania przynależała do parafii Dzikowiec. W 1874 r. jako wotum za odwrócenie zarazy wybudowano w Lipnicy kaplicę pw. Matki Bożej Pocieszenia. Początkowo kilka razy w roku odprawiano w niej Msze święte. W latach 70-tych XX w. podjęto starania o rozbudowę kaplicy, tak by mogła ona służyć jako stałe miejsce odprawiania nabożeństw. Władze państwowe wydały zgodę w 1976 r. Na miejscu kaplicy w szybkim tempie wybudowano nową świątynię. Następnie erygowana została parafia Lipnica (1978 r.). Kościół parafialny pw. Matki Bożej Pocieszenia zbudowany został w 1977 r. w oparciu o plany inż. Romana Orlewskiego z Rzeszowa oraz inż. Władysława Jagiełły. Budową zajmował się ks. Michał Józefczyk, wikariusz parafii Dzikowiec. Poświęcenia świątyni dokonał bp T. Błaszkiewicz 27 listopada 1977 r. W 1994 r. wybudowano kaplicę Matki Bożej, odnowiono zabytkowy ołtarz oraz czterystuletni krucyfiks. Generalny remont kościoła miał miejsce w latach 2013-2015 (m.in. termoizolacja, wykonanie kaplicy przedpogrzebowej
w dolnym kościele). Świątynia jest dwupoziomową budowlą w stylu modernistycznym. Jej bryła jest niesymetryczna. W dolnym poziomie mieści się kaplica pogrzebowa. Wejście główne prowadzi do kruchty i wyższej nawy głównej pod skośnym stropem. Po jej prawej stronie, w krzywiznach ścian między przeszklonymi taflami współczesnych witraży mieszczą się schody na chór oraz miejsce spowiedzi. Na wprost, w prezbiterium znajduje się krucyfiks i płaskorzeźba grupy ukrzyżowania. Po prawej stronie – podświetlona ściana z tabernakulum i obrazem Matki Bożej Pocieszenia. Lewa nawa boczna jest niższa i przesunięta w przód w stosunku do głównej. Jej strop pokrywa drewniana boazeria z wymalowanymi scenami tajemnic różańcowych. Znalazło się też tam miejsce dla drewnianego eklektycznego ołtarzyka Matki Bożej oraz stacji drogi krzyżowej. Na frontonie nawy znajduje się dzwonnica stworzona z trzech połączonych żelbetowymi żebrami betonowych słupów.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.30, 10.00, 17.00
– w dni powszednie: 7.00, 18.00, zimą 17.00.

Odpusty: Matki Bożej Pocieszenia (ostatnia niedziela sierpnia).

Do parafii należą: Lipnica, Dzikowiec (część).

Ogólna liczba mieszkańców: 1217.

Kapłani pochodzący z parafii: A. Drapała, E. Rusin, S. Węglarz, A. Węglarz, A. Dzióba.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: A. Kurpisz, A. Nowak, K. Rusin, Z. Grądzka, L. Gerlak.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, schola, Liturgiczna Służba Ołtarza, Szkolne Koło Misyjne.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 1 km.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. dr Piotr Setlak
Emeryt - Ks. kan. Edward Ożóg