Majdan Królewski – Św. Bartłomieja Ap

MAJDAN KRÓLEWSKI

Parafia pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła

woj. podkarpackie, pow. Kolbuszowa, gm. Majdan Królewski
36-110 Majdan Królewski, Plac Konfederatów Barskich 6, tel. 15 847 10 18
www.parafia.majdankrolewski.eu

INFORMACJE O PARAFII

Majdan Królewski powstał pod koniec XVII w. przy działającej już hucie szkła. W okresie od ok. 1770 do 1824 r. posiadał prawa miejskie. Początkowo Majdan Królewski przynależał do parafii Cmolas. W 1743 r. wybudowano drewnianą kaplicę. Samodzielną parafię uposażył król August III Sas w 1758 r. dzięki zabiegom starosty sandomierskiego Józefa Ossolińskiego. Fundację królewską potwierdził aktem erekcyjnym bp K. Sołtyk w 1765 r. Drewniana kaplica służyła miejscowym wiernym przez kilkadziesiąt lat, a potem została zastąpiona murowaną świątynią. W XX w. z parafii Majdan Królewski wydzieliło się kilka placówek duszpasterskich: Tarnowska Wola, Krzątka, Nowa Dęba, Wola Rusinowska, Huta Komorowska i Komorów. Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja Apostoła wzniesiony został w latach 17611791. Nad pracami budowlanymi czuwał miejscowy proboszcz ks. Szymon Wątróbski. Świątynię konsekrował bp A. Gołaszewski 19 czerwca 1792 r. Gruntowna restauracja kościoła miała miejsce w 1951 r. Kolejne prace konserwacyjno-remontowe trwały w latach 1992-2002 (m.in. wymiana pokrycia dachowego na miedziane, wykonano nową elewację zewnętrzną oraz instalację grzewczą w świątyni). Świątynia jest późnobarokowa (II poł. XVIII w.), z wieżą wznoszącą się nad głównym wejściem i sygnaturką na środku dachu. Dach kościoła pokryty jest blachą ocynkowaną. Elewacja zewnętrzna to tynk szlachetny, gładki, w kolorze biało-żółtym (1987 r.). Architektura wnętrza jest bogata w detale. Polichromia została wykonana przez ks. Wł. Luteckiego i M. Strońskiego z Przemyśla w 1949 r. Ołtarz główny i dwa boczne oraz ambona są bogato rzeźbione. Szczególnie cenne są rokokowe rzeźby postaciowe w głównym ołtarzu: w centrum Chrystus na Krzyżu, pod Krzyżem Matka Najświętsza i św. Jan, po bokach ołtarza rzeźby Mojżesza i Zachariasza. Rzeźby te pochodzą ze szkoły Macieja Polejowskiego. Wyposażenie kościoła stanowią 15-głosowe organy. Plac kościelny otoczony jest murem z wolno stojącą dzwonnicą-bramą (XVIII w.).

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00
– w dni powszednie: 7.00, 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 7.00, 9.00, 10.30, 17.00.

Odpusty: św. Bartłomieja Apostoła (24 sierpnia).

Do parafii należą: Majdan Królewski, Brzostowa Góra; ulice Nowej Dęby – Bieszczadzka (część), Borowa, Działowa, Lipowa, Łąkowa, Niżańska, Sandomierska (część), Sarnia, Strzelnicza, Wesoła, Wspólna, Zawiszy.

Ogólna liczba mieszkańców: 4397.

Kapłani pochodzący z parafii: J. Wąsik, J. Wołosz, S. Dębiak, J. Bździkot, M. Flis, S. Kopeć, M. Wołosz, W. Straub, A. Kopeć, K. Rębisz, P. Wilk.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: J. Wołosz, B. Straub.

Grupy parafialne: chór mieszany, Dziewczęca Służba Maryi, koła żywego różańca, Koło Misyjne, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza, Parafialny Zespół Caritas, Ruch Światło-Życie.

Cmentarz: parafialny, przy kościele.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr Roman Dyląg
Wikariusz - Ks. mgr Daniel Koryciński
Wikariusz - Ks. mgr Marek Krawczyk (od 2019 r.)
Emeryt - Ks. prał. Władysław Włodarczyk