Majdan Łętowski – MB Częstochowskiej

MAJDAN ŁĘTOWSKI

Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej

woj. podkarpackie, pow. Leżajsk, gm. Nowa Sarzyna
37-312 Łętownia, Majdan Łętowski 10A, tel. 17 241 70 51
www.facebook.com/parafiamajdan, e-mail: parafiamajdan@gmail.com

INFORMACJE O PARAFII

Majdan Łętowski jest jednym z przysiółków wsi Łętownia. Inicjatywa utworzenia w nim ośrodka duszpasterskiego zrodziła się pod koniec lat 70-tych XX w. z powodu dużej odległości od kościoła parafialnego w Łętowni. Niektóre domostwa oddalone były od świątyni o 8 km. Na jednym z placów w Majdanie Łętowskim postawiono krzyż, do którego przytwierdzono wizerunek MB Częstochowskiej. W 1978 r. na tym miejscu rozpoczęto budowę budynku sakralnego. Parafia Majdan Łętowski erygowana została przez bpa I. Tokarczuka 24 maja 1978 r. Pierwszym duszpasterzem skierowanym do tej parafii był ks. Andrzej Broda, wikariusz z Łętowni. Kościół parafialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej zbudowany został w miesiącach letnich 1978 r. Pracami kierował Komitet Budowy Kościoła, wybrany 28 maja tegoż roku. Nad całością prac czuwał ks. A. Broda. Świątynia postawiona została bez odpowiednich pozwoleń władz komunistycznych, wiec na niektórych budowniczych spadły groźby i szykany. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał bp I. Tokarczuk 3 września 1978 r. W czerwcu 2010 r. rozpoczęto prace przy rozbudowie świątyni oraz budowie wieży. Rozbudowany kościół konsekrował bp K. Nitkiewicz 25 sierpnia 2013 r. Świątynia powstawała dwuetapowo: w latach 70-tych XX w. oraz w obecnym wieku. Rozbudowano wówczas jej fronton, poszerzając ją o kaplicę po prawej i wieżę po lewej stronie, utrzymaną w stylu architektury zgodnym z kościołem i zwieńczoną iglicą. Kościół został także poszerzony o boczne nawy o ząbkowanym dachu z trójkami prostopadłych do osi kościoła szczytów i półkolistymi oknami. Przez powtórzenie schodkowatych szczytów świątynia nabrała niemalże cech postmodernistycznych. Otynkowane ścia ny kontrastują ze spadzistym dachem zwieńczonym tradycyjną sygnaturką. Sufit zastępuje drewniane podbicie dachu, zaś w ołtarzu głównym, we współczesnym tryptyku, umieszczony jest obraz MB Częstochowskiej.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.30, 10.30
– w dni powszednie: 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 18.00, zimą 17.00.

Odpusty: MB Częstochowskiej (26 sierpnia).

Do parafii należą: Kuligi, Łętownia Podbór, Majdan Łętowski, Perlaki.

Ogólna liczba mieszkańców: 804.

Kapłani pochodzący z parafii: M. Mierzwa, J. Mierzwa, F. Partyka, T. Mierzwa, K. Kida.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: Z. Klocek, W. Mierzwa, N. Madej, B. Kolano, K. Bednarz.

Grupy parafialne: Domowy Kościół, koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie, schola, straż przygrobna.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 500 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr lic. Sylwester Dul (od 2018 r.)
Emeryt - Ks. kan. dr Stanisław Marek