Majówka na Wiśle

Dnia 14 maja odbyła się w Sandomierzu tradycyjna „Majówka” na Wiśle. Uczestniczyli w niej księża, Seminarium Duchowne, siostry zakonne, wierni z sandomierskich parafii oraz turyści.

Na początku statek popłynął w górę rzeki do wzgórza Salve Regina, gdzie od czasu najazdów tatarskich oddawana jest cześć Matce Bożej. Następnie rejs kontynuowany był w stronę Gór Pieprzowych. W trakcie rejsu śpiewana była Litania Loretańska oraz pieśni Maryjne, które prowadziła schola z parafii pw. św. Józefa w Sandomierzu oraz klerycy sandomierskiego seminarium. Bp Krzysztof Nitkiewicz zachęcił uczestników do powierzenia się opiece Matce Bożej, która na wzburzonych falach życia wskazuje drogę do bezpiecznego portu i udzielił błogosławieństwa. Nabożeństwo zakończyło się Apelem Maryjnym.

Majowe rejsy po Wiśle są pomysłem Biskupa Ordynariusza i odbywają się od roku 2018. Statkiem jak co roku dowodził kapitan żeglugi śródlądowej Tadeusz Prokop.

Miesiąc maj w tradycji kościelnej poświęcony jest w szczególny sposób Matce Bożej. W naszej polskiej tradycji odprawiane są nabożeństwa majowe, które są najbardziej popularną formą czci Maryi. Od połowy XIX w. w naszym kraju rozbrzmiewają słowa Litanii śpiewanej nie tylko w kościołach, ale często w mniejszych miejscowościach przy przydrożnych kapliczkach czy krzyżach. Śpiewając słowa Litanii Loretańskiej, wychwalamy Maryję oraz wzywamy jej orędownictwa.