Marcowy zjazd osób konsekrowanych z diecezji

W sobotę 18 marca odbył się kolejny, tym razem wielkopostny, zjazd formacyjny osób konsekrowanych z diecezji sandomierskiej. Stałym zwyczajem spotkanie miało miejsce w Sandomierzu, w Domu Rekolekcyjnym „Quo Vadis”. Zaproszonym prelegentem był tym razem ks. dr Adam Kopeć, dyrektor Wydziału Katechetycznego diecezji sandomierskiej. W nawiązaniu do programu roku duszpasterskiego “Wierzę w Kościół” i w przeddzień uroczystości św. Józefa, Opiekuna Kościoła Świętego, prelegent za tematykę swoich wystąpień obrał św. Józefa, w szczególności, jako patrona dobrej śmierci, a co za tym idzie, była mowa o rzeczach ostatecznych w życiu każdego człowieka.

Święty Józef jest wzywany, jako patron dobrej śmierci, ponieważ w momencie swego przejścia do wieczności miał obok siebie Maryję i Jezusa. Wspaniale byłoby więc w chwili śmierci mieć przy sobie Zbawiciela i Tę, która nam Go dała, a jest dużo cudownych zdarzeń i świadectw na to, że św. Józef może nam taką łaskę wyprosić, jeśli będziemy się modlić za jego przyczyną i oddamy swoje odejście z tego świata pod jego przemożną opiekę.

W pierwszej konferencji była mowa o chwili śmierci i o sądzie szczegółowym, który po zakończeniu ziemskiego życia czeka każdego człowieka. Druga traktowała o czyśćcu. I choć na tym nie kończą się rzeczy ostateczne człowieka, to jednak prelegent postanowił, że te tematy „wystarczą” na konferencje wielkopostne, gdy zatrzymujemy się uważniej nad sprawą naszego zbawienia i uświęcenia, gdy chcemy się jeszcze bardziej nawrócić i postąpić w miłości do Boga oraz bliźniego. Prawdy to wydawałoby się znane i oczywiste, ale ks. Adam, jako teolog-dogmatyk, nie tylko je przypomniał, ale objaśnił i poparł przykładami z życia świętych, jak choćby św. Jana Vianneya, św. Faustyny Kowalskiej, czy Sługi Bożego Ks. Stanisława Sudoła, więc słuchaczki chłonęły te treści z wielkim zainteresowaniem. Homilia, którą także wygłosił zaproszony prelegent, była swego rodzaju zwieńczeniem tematyki o śmierci i sądzie oraz podkreśleniem, że ład w duszy zapewni nam modlitwa połączona z pokorą i ufność w miłosierdzie Boże, a nie wyniosłość, pycha i stawianie ponad innych.

Zgodnie z planem zjazdu, między konferencjami był czas na spotkanie wspólnotowe w kawiarence, na wymianę doświadczeń, na ogłoszenia i informacje z życia diecezji. A że dyrektor Domu „Quo vadis”, gdzie odbywają się comiesięczne zjazdy osób konsekrowanych, nosi imię Józef, więc po pierwszej konferencji odbyło się spotkanie z solenizantem. Siostry składając imieninowe życzenia, wyraziły także swoją wielką wdzięczność za to miejsce i życzliwość z jaką są tutaj przyjmowanie. Ta wdzięczność miała swój wyraz także w modlitwie, bowiem Msza święta na zakończenie spotkania była sprawowana w intencji dyrektora domu ks. Józefa Szczepańskiego.

Mszę św. kończącą spotkanie, poprzedziło nabożeństwo eucharystyczne, by siostry klęcząc przed Panem w Hostii utajonym, mogły powierzyć Mu siebie i swoje prośby oraz przemedytować zasłyszane treści. W czasie tego czuwania była też chwila na modlitwę za zmarłych, (o potrzebie, pięknie i wartości tej modlitwy, również była mowa w drugiej konferencji), a szczególnie za śp. Marię Gerlach, mamę M. Kazimiery, ksieni sandomierskich Sióstr Klarysek, która właśnie w minionym tygodniu odeszła do Domu Ojca.

W marcowym spotkaniu wzięło udział 30 Sióstr i Pań. Posługę liturgiczną oraz „Marty” miały Córki św. Franciszka Serafickiego, a wspomogły je w wykonaniu śpiewów Siostry Pallotynki. Nad całością czuwał, posługiwał w konfesjonale i Mszę św. w koncelebrze sprawował Wikariusz Biskupi ds. Życia Konsekrowanego w diecezji ks. prof. Leon Siwecki. Ks. Leon sprawował Msze św. w intencji wszystkich osób konsekrowanych w naszej diecezji oraz o dar nowych powołań. Troska o dar świętych powołań, błogosławione owoce rekolekcji wielkopostnych oraz obronę czci i dobrego Imienia św. Jana Pawła II wybrzmiała też w wezwaniach modlitwy wiernych.

s. Klara Radczak

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com