Maryja oręduje za nami

W kościele parafialnym w Obrazowie, miejscowości związanej z produkcją jabłek, bp Krzysztof Nitkiewicz modlił się w intencji sadowników i poświęcił odnowiony obraz Świętej Rodziny.

W kościele parafialnym w Obrazowie, miejscowości związanej z produkcją jabłek, bp Krzysztof Nitkiewicz modlił się w intencji sadowników i poświęcił odnowiony obraz Świętej Rodziny.

– Jabłko trzymane na nim przez Chrystusa nawiązuje do symbolu władzy królewskiej, bardziej jednak jest podobne do jabłek, które stanowią główne źródło waszego utrzymania. Jakże to wymowne – podkreślał bp K. Nitkiewicz.

Kilka lat temu, podczas prowadzonych prace renowacyjnych w XVII wiecznej świątyni odnaleziono obraz znajdujący się na zasuwie ołtarza poświęconego Matce Bożej Pocieszenia. Na czas prac remontowych został umieszczony w zakrystii a z czasem oddany do renowacji.

– Obraz pochodzi najprawdopodobniej z XVIII w. i jak określili konserwatorzy wykonany był w jednej ze szkół włoskich. Niestety nie znamy jego autora. Do naszej świątyni trafił najprawdopodobniej dzięki staraniom ks. Józefa Olechowskiego, fundatora obecnej murowanej świątyni i jej wyposażenia – poinformował ks. Ryszard Nowakowski, proboszcz parafii w Obrazowie.

Po gruntownej renowacji obraz powrócił do świątyni podczas Mszy św., której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz wraz z duszpasterzami z parafii, gdzie wierni zajmują się sadownictwem. Na wspólnej modlitwie zgromadzili się przedstawiciele miejscowych władz samorządowych, poczty sztandarowe, liczni sadownicy oraz wierni.

Nawiązując do Ewangelii o weselu w Kanie Galilejskiej, bp K. Nitkiewicz zauważył, że Najświętsza Maryja Panna czuła się na nim przede wszystkim matką: Matką Chrystusa i apostołów, nowożeńców, ich rodziny oraz wszystkich zaproszonych gości.

Maryja myślała i postępowała jak kochająca matka, troskliwa i czujna, bezinteresowna w swoim działaniu. Złożyła wszystko w ręce Chrystusa, a On przemienił wodę w wino i uratował młodych już na samym początku ich wspólnej drogi. Wasza parafia liczy sobie prawie siedem wieków, na przestrzeni których musiała stawić czoła wielu trudnym wyzwaniom. Niezależnie od epoki, była i pozostaje ona miejscem, gdzie Chrystus daje ratunek i zbawienie, wszystkim uznającym Go za swojego Pan i Boga. Tym, którzy jak w Kanie Galilejskiej czynią to, co On poleca. Maryja zaś nie przestaje orędować za nami u Pana Jezusa. Tutaj, we wspólnocie parafialnej, nie sięga władza władców tego świata. Nie może sięgać, gdyż tylko Chrystus jest Królem. Tylko w Nim możemy znaleźć zbawienie. Niech przypomina o tym poświęcony dzisiaj obraz. Jabłko trzymane na nim przez Chrystusa nawiązuje do symbolu władzy królewskiej, bardziej jednak jest podobne do jabłek, które stanowią główne źródło waszego utrzymania. Jakże to wymowne – mówił biskup.

Ordynariusz Sandomierski wezwał jednocześnie do uszanowania niedzieli i do świętowania jej po chrześcijańsku.

– Jeden z moich gości zażartował kiedyś, że grzech pierworodny musiał wydarzyć się koło Obrazowa, bo nigdzie nie ma tylu sadów jabłoniowych, co w waszej parafii. Uważajcie w każdym razie na pokusę owocu zakazanego. A może być nią troska o zbiory jabłek kosztem świętowania Dnia Pańskiego i innych uroczystości – powiedział bp K. Nitkiewicz.

Po Mszy św. biskup poświęcił odnowiony obraz oraz kosze jabłek, które następnie zostały rozdane przybyłym na wspólną modlitwę. Biskup podkreślił, że jabłko symbolizuje władzę, którą każdy z nas posiada, jest jednocześnie symbolem jedności. Ordynariusz zachęcił do podzielenia się jabłkiem z domownikami i najbliższymi.

Odnowiony obraz przedstawia Świętą Rodzinę: Maryję, św. Józefa i Dziecię Jezus. Mały Jezus przedstawiony jest jak trzyma w lewej dłoni jabłko podane przez św. Józefa.