Maryjo uzdrowienie chorych – módl się za nami

Wieczorem 9 maja, biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz poświęcił kapliczkę z figurą Matki Bożej na dziedzińcu Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. W uroczystości wzięli udział Marcin Piwnik – starosta sandomierski, dyrektor szpitala dr n. med. Marek Kos wraz z personelem medycznym, ks. Tadeusz Pawłowski – kapelan placówki oraz wierni.

Witając przybyłych gości, dyrektor szpitala dr Kos powiedział, że kapliczka jest wyrazem wdzięczności za opiekę Maryi w trudnym czasie pandemii, a zarazem duchową pomocą dla wszystkich potrzebujących wsparcia. – Matka Boża pomaga nam tutaj w sandomierskim szpitalu – powiedział dyrektor.

Wyrażając radość z powstania kapliczki, biskup Nitkiewicz zauważył, że chociaż maj jest najpiękniejszym miesiącem roku, jego uroki przesłaniają cierpienia związane z pandemią oraz wieloma chorobami, o których nie pozwala zapomnieć sandomierski szpital. Mówiąc o pomocy jaką człowiek otrzymuje od innych ludzi, biskup ordynariusz podkreślił rolę Boga.

   Bóg nie może zawieść gdyż nas kocha. Jemu powinniśmy więc zaufać w pierwszej kolejności. Powierzamy się jednocześnie Matce Bożej – Pocieszycielce Strapionych i Uzdrowieniu Chorych – jak Ją nazywamy w litanii. Na dźwięk imienia Najświętszej Maryi Panny drżą złe moce i weseli się Niebo, udzielając obfitości swoich łask. Wierzę, że tak jest również dzisiaj – mówił bp Nitkiewicz.

Jako dar wotywny dla Maryi, biskup przekazał dyrektorowi szpitala różaniec pobłogosławiony przez św. Jana Pawła II. Wspomniał także o nabożeństwach majowych z papieżem, które odprawiane były na górnym tarasie Pałacu Apostolskiego w Watykanie

Następnie Ordynariusz Sandomierski poświęcił kapliczkę, po czym zebrani odśpiewali wspólnie Litanię Loretańską zakończoną błogosławieństwem. Starosta sandomierski Marcin Piwnik powiedział, że epidemia wykazała, jak wielką rolę odgrywa szpital. Na koniec podziękował za inicjatywę wybudowania kapliczki oraz za jej poświęcenie.