Medale, honorowe odznaki i awanse

Tarnobrzescy policjanci świętowali 100-lecie istnienia Policji Państwowej.

W uroczystości, której na dziedzińcu Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu – Dzikowie przewodniczył podkarpacki komendant policji insp. Henryk Moskwa, wzięli udział biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, wicemarszałek podkarpacki Ewa Draus, prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek, kierownictwo Prokuratury i Sądów, władze samorządowe powiatu oraz emerytowani komendanci tarnobrzeskiej policji. Rolę gospodarza pełnił  podinspektor Stanisław Sekuła, komendant miejski policji w Tarnobrzegu.

– Tegoroczne święto policji ma wymiar szczególny, świętujemy 100-lecie powstania naszej formacji. Stoimy w miejscu szczególnym. Stąd w roku 1920 wyruszył do walki z armią bolszewicką oddział ochotników dzikowskich, utworzony i wyposażony przez jednego z najlepszych synów Rzeczypospolitej hrabiego Zdzisława Tarnowskiego. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku to najistotniejszy dla naszej ojczyzny fakt początku XX wieku. Znamienne jest to, że odradzające się państwo za jeden z głównych priorytetów uznało stworzenie formacji stojącej na straży bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego. Zadanie to Sejm Ustawodawczy postawił przed nową służbą, uchwalając 24 lipca 1919 roku ustawę o Policji Państwowej – mówił podinspektor Stanisław Sekuła. – Nawiązujemy do najchlubniejszych tradycji funkcjonariuszy Policji Państwowej z okresu międzywojennego służąc społeczeństwu i państwu polskiemu, wypełniając na co dzień rotę policyjnego ślubowania. Z dumą mogę podkreślić, że wyniki osiągane w ostatnich latach i pierwszym półroczu bieżącego roku plasują naszą komendę na wysokim miejscu w województwie – dodał komendant Sekuła.

Szczególne podziękowania skierował do policjantów oraz ich rodzin. Wyraził wdzięczność wszystkim instytucjom i osobom współpracującym z Policją, a władzom miasta za pomoc w wydaniu jubileuszowej publikacji dotyczącej historii tarnobrzeskiej policji oraz autorom za trud włożony w jej opracowanie.

Gratulacje funkcjonariuszom złożył bp Krzysztof Nitkiewicz.

– To także święto waszych najbliższych, którzy w pewnym sensie pełnią policyjną służbę razem z wami. Oni także zasłużyli na gorące podziękowanie. Bądźcie zawsze dla siebie wsparciem – powiedział biskup.

Podczas uroczystości 59. policjantek i policjantów odebrało awanse na wyższe stopnie, zaś pracownicy pionu cywilnego specjalne nagrody.

Decyzją Prezydenta RP medalami za wieloletnią służbę zostali odznaczeni asp. szt. Stanisław Gądek (złotym), st. asp. Dariusz Pietrzykowski i asp. szt. Mariusz Borowiec (srebrnym). Odznaką „Zasłużony policjant” zostali wyróżnieni nadkom. Rajmund Murek, kom. Sebastian Szostak. Ponadto srebrny medal za zasługi dla Policji został przyznany Wiesławowi Ordonowi, burmistrzowi Nowej Dęby, a przedstawiciele różnych środowisk otrzymali wyróżnienia od Komendanta miejskiego.