Miejsce dialogu i kultury

Po prawie dwuletniej przerwie spowodowanej generalnym remontem, Katolicki Dom Kultury św. Józefa to właściwie całkiem nowy obiekt na mapie Diecezji i Sandomierza.

W uroczystości oddania do ponownego użytku budynku wzięli udział: Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, biskup pomocniczy senior Edward Frankowski, władze samorządowe na czele z panem Marcinem Marcem, burmistrzem Sandomierza, wykonawcy remontu, sponsorzy, przedstawiciele służb mundurowych, lokalnych przedsiębiorców, kapłani, siostry zakonne, młodzież zaangażowana w działalność diecezjalną oraz zaproszeni goście.

Inaugurację Katolickiego Domu Kultury rozpoczął „Polonez” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” działającego przy Katolickim Domu Kultury „Arka”. Następnie prowadzący galę – Natalia Kopeć-Panek i Damian Warchoł, związani z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Diecezji Sandomierskiej – przedstawili rys historyczny budynku.

Zabierając głos, Biskup Krzysztof Nitkiewicz wyraził nadzieję, że nowo oddany budynek będzie miejscem spotkania, rozmowy, wzajemnego wsłuchiwania się, ale także miejscem edukacji i szeroko rozumianej kultury. Zaznaczył, że czasy, w których żyjemy różnią się od epoki, w której bp Jan Kanty Lorek dokonywał inauguracji tego domu. Są odmienne również od okresu, w którym bp Wacław Świerzawski, po odzyskaniu budynku, przystosowywał go do nowych potrzeb. Podkreślił, że dzisiejszy świat charakteryzuje się oziębieniem religijnym, wręcz dechrystianizacją, dlatego niech Dom Kultury będzie miejscem spotkania świata w nieustannej ewolucji z Dobrą Nowiną – Ewangelią, która pozostaje niezmienna.

Przebieg prac i etapy remontu przedstawił inspektor nadzoru budowlanego Paweł Sobczyński. Omawiając szczegóły modernizacji budynku, podkreślił, przez dwa lata jego opieki nad projektem, obiekt przeszedł kompleksowy remont z zakresu branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, audiowizualnej i prac dekoratorskich.
Po nim głos zabrał dyrektor Katolickiego Domu Kultury ks. Tomasz Zdyb, który podziękował osobom, którzy przyczynili się do odnowienia budynku. Słowa wdzięczności zostały skierowane do projektantów, menadżerów, wykonawców remontu, jak również do ekonoma diecezjalnego ks. Józefa Szczepańskiego, koordynującego przebieg inwestycji.

Po oficjalnych przemowach Biskup Ordynariusz przy obecności przedstawicieli młodzieży – uczniów Collegium Gostomianum z Sandomierza, Katolickiego Liceum z Ostrowca Świętokrzyskiego, członków Ruchu Światło-Życie i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz przedstawicieli Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” – odmówił modlitwę błogosławieństwa, a następnie poświęcił budynek. Po oficjalnym otwarciu, młodzi trzymający taśmę otwierającą budynek, mogli zabrać do swoich środowisk symboliczne kawałki szarfy przekazujące Dobrą Nowinę płynącą z nowo poświęconego domu.

Na zakończenie gali jako gwiazda wieczoru wystąpił Maciej Miecznikowski, który zaprezentował najpiękniejsze utwory ze swojego repertuaru.

W ramach remontu Katolickiego Domu Kultury wymieniono dach, stolarkę okienną i drzwiową, instalacje oraz źródło ciepła, a także odnowiono elewację. Modernizacji przeszła główna sala widowiskowa, w której odnowiono ozdobne ściany, zainstalowano nowe oświetlenie i nagłośnienie. Nowością jest otwarcie niedostępnego dotąd balkonu, na którym znajduje się obecnie 16 miejsc siedzących. Układ pomieszczeń pozostał taki sam, zmieniono jedynie wystrój sali malinowej, która stała się pistacjową.

Koszty remontu, wraz z wyposażeniem, wyniosły ponad 5,5 mln złotych i zostały pokryte z różnych źródeł finansowania, w tym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Siarkopolu w Grzybowie i Tarnobrzegu, a także od księży z diecezji sandomierskiej, prywatnych sponsorów i Kurii Diecezjalnej.


Katolicki Dom Kultury św. Józefa został oddany do użytku 5 czerwca 1938 r. po poświęceniu go przez bp. Jana Kantego Lorka. Otwarciu Domu służyły dwa cele – służba prawdzie Bożej przez pogłębianie wiedzy i myśli katolickiej oraz służba godziwej rozrywce poprzez propagowanie szlachetnej mowy i promowanie sztuki o tendencjach etycznych i budujących. Dom Katolicki powstał na fali ożywienia społecznego i gospodarczego jaki stwarzał dla Sandomierza przyjęty przez sejm RP na początku 1937 roku plan budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP). W okresie wojny budynek egzystował jako kino „Apollo”, w którym wyświetlano głównie propagandowe filmy niemieckie. W okresie PRL-u władza ludowa przejęła obiekt, w którym propagowane były treści o wymowie realizmu socjalistycznego. Dom Katolicki funkcjonował jako kino „Wisła” do roku 1983. Od 9 czerwca 1983 r. kino “Wisła” z uwagi na szkody górnicze było wyłączone z eksploatacji. 4 września 1992 r. prawomocnym orzeczeniem Komisji Majątkowej w Warszawie przywrócono własność Domu Katolickiego w Sandomierzu Kurii Diecezji Sandomierskiej. Kuria dokończyła wszystkie prace remontowe i modernizacyjne obiektu. Obecnie Dom Katolicki pw. św. Józefa służy wiernym diecezji sandomierskiej i całemu miastu przyjmując pod dach tych, którzy prowadzą działalność formacyjną, edukacyjną i kulturalną.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/