Miejsce żywego Kościoła

Biskup Krzysztof Nitkiewicz dokonał uroczystej konsekracji kościoła pw. św. Józefa Robotnika w Kocudzy.

Niedzielnym uroczystościom w dniu wspomnienia patrona parafii przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Eucharystię koncelebrowali ks. kan. Jan Kardaś, proboszcz parafii, księża pochodzący z parafii oraz księża z dekanatu janowskiego. Na wspólnej modlitwie obecnych było bardzo wielu parafian, którzy własną pracą przyczynili się do rozbudowy świątyni oraz upiększania jej wnętrza.

Na początku Mszy św. Biskup Ordynariusz dokonał pokropienia wodą święconą ołtarza oraz murów świątyni.

W kazaniu bp Nitkiewicz mówił, że podczas Eucharystii sprawowanej w świątyni wspólnota staje się Kościołem Jezusa Chrystusa, a ludzie dla siebie siostrami i braćmi.

– Budowa nowej świątyni zjednoczyła wspólnotę parafialną, lecz przed wami dalsza droga. Chodzi o budowę Kościoła żywego, budowę, która musi być kontynuowana każdego dnia, niezależnie od okoliczności. Głównym budowniczym pozostaje naturalnie Bóg. Kościół jednak będzie wzrastał także przez umacnianie się waszych wzajemnych relacji, które niczym korzenie i konary rozrastały się coraz szerzej, nasiona zaś, dotrą jeszcze razem. Tu jest odpowiedź dla tych, którzy narzekają, że młodzież ucieka do miasta.
Parafia ma ewangelizować w drodze, gdyż jako Lud Boży jesteśmy w stałej wędrówce, dosłownie i przenośnie. Dlatego powinniśmy pozostawać w stałym dialogu ze światem. Mamy do niego iść, żeby zapewnić tam obecność Słowa Bożego, Chrystusa eucharystycznego i miłości, bo wówczas ten świat będzie miał szansę stawać się lepszym – mówił biskup.

Po homilii i odśpiewaniu Litanii do Wszystkich Świętych Biskup Ordynariusz namaścił olejem świętym ołtarz oraz ściany budowli, jako znak ofiarowania na wyłączną służbę Bogu parafialnej świątyni. Przez namaszczenie krzyżmem ołtarz staje się symbolem Chrystusa, który przed wszystkimi został „Namaszczony” i tak jest nazwany. Namaszczenie ścian kościoła oznacza poświęcenie go dla kultu chrześcijańskiego całkowicie i na zawsze.

Następnie nastąpiło okadzenie ołtarza oraz wnętrza świątyni, jako miejsca, gdzie wierni wznoszą swoje modlitwy do Boga. Kolejnym elementem obrzędu było zapalenie świec ołtarzowych, jako symbol iluminacji świątyni przepełnionej obecnością Boga. Dokonał tego proboszcz parafii ks. Jan Kardaś. Obrzęd zakończył się nakryciem ołtarza i włączeniem oświetlenia. Nakrycie ołtarza wskazuje, że dla chrześcijan jest on miejscem Ofiary Eucharystycznej oraz Stołem Pańskim. Wokół niego stoją kapłani i wierni, a przez tę samą czynność, choć spełniają różne funkcje, sprawują pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz spożywają Ostatnią Wieczerzę. Oświetlenie ołtarza i kościoła przypomina, że Chrystus jest Światłem, którego blaskiem jaśnieje Kościół, a dzięki niemu także cała ludzkość.

Jak powiedział proboszcz ks. Jan Kardaś: – Parafianie do tej uroczystej chwili przygotowywali się przez uczestnictwo w Misjach świętych, które poprowadzili kanclerz Kurii ks. Roman Janiec oraz oficjał Sądu Biskupiego ks. Michał Grochowina. Trzeba podkreślić też dużą rolę parafian, dzięki którym możliwa była rozbudowa świątyni oraz wyposażenie jej – podkreślił.


Parafia św. Józefa Robotnika w Kocudzy została erygowana 8 kwietnia 1987 roku przez bp. Bolesława Pylaka. Kościół parafialny zbudowany został w latach 1982-1984 jako salka katechetyczna. Na przełomie 1987 i 1988 r. przebudowano fronton i wnętrze kościoła. 14 marca 2012 r. rozpoczęto jego rozbudowę, w ramach której wykonano nowy fronton głównego wejścia, dwie boczne kaplice, prezbiterium, dwie zakrystie oraz cztery boczne ołtarze.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/