Miłosierna służba potrzebującym

Caritas Diecezji Sandomierskiej świętuje jubileusz 30-lecia powstania.

Główne uroczystości odbyły się w bazylice katedralnej w Sandomierzu, gdzie Mszy św. przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Koncelebrowali biskup pomocniczy senior Edward Frankowski, ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, ks. prał. Bogusław Pitucha, dyrektor sandomierskiej Caritas oraz liczne grono kapłanów. We wspólnej modlitwie udział wzięli pracownicy Caritas, podopieczni placówek które prowadzi organizacja, darczyńcy, samorządowcy oraz zaproszeni goście.

W wygłoszonej homilii, biskup Nitkiewicz nawiązał do obchodzonego wspomnienia Matki Bożej Bolesnej. Podkreślił, że Maryja uczestniczy przez swoje cierpienia w ofierze Syna – Miłosiernego Zbawiciela. Ona także jest znakiem Bożego Miłosierdzia, sprawując macierzyńską pieczę nad Kościołem i wszystkimi, którzy znajdują się w potrzebie.

– Ustanowiona przed 30-laty Caritas Diecezji Sandomierskiej, podąża drogą Chrystusa i Jego Matki. Koordynuje działalność charytatywną w diecezji, prowadzi różnorodne placówki i podejmuje inicjatywy związane z bieżącymi okolicznościami, jak straszliwa powódź przed dziesięciu laty, czy obecna wojna na Ukrainie. W ten sposób Caritas wychodzi naprzeciw siostrom i braciom znajdującym się w trudnym położeniu.

To wszystko buduje klimat miłosierdzia, w którym dorastamy do bycia dobrymi Samarytanami. Chodzi o gotowość podarowania drugiemu samego siebie, bezgranicznie i nieodwołalnie, jak Chrystus na krzyżu i Matka Boża u Jego stóp. Ludzie tego od nas oczekują, i słusznie, ale nawet ci, którzy mają niewiele mogą coś zrobić dla innych. Stąd do postawy dobrego Samarytanina trzeba wychowywać coraz szersze grono osób, zaczynając od najmłodszych. To także obowiązek odpowiedzialnych za formację kapłanów i katechetów. Nie możemy być kościelnym odpowiednikiem świeckich instytucji powołanych do niesienia pomocy społecznej, chociaż należy z nimi współpracować dla dobra wspólnego. Korzystając z okazji pragnę podziękować władzom samorządowym, instytucjom odpowiedzialnym za opiekę medyczną, służbom mundurowym oraz wszystkim darczyńcom. Niesiona przez nas pomoc powinna być instynktowna i powszechna – powiedział biskup.

Po zakończonej Eucharystii zebrani w bazylice katedralnej mogli wysłuchać koncertu Artura Jaronia oraz Zespołu „Strauss Ensemble”.

Jak podkreślał ks. Bogusław Pitucha, dyrektor Caritas, w chwili obecnej poza działaniami wspierającymi potrzebujących na terenie naszej diecezji, ważnym zadaniem jest pomoc niesiona dla walczącej Ukrainy.

Za swoją pracę i zaangażowanie na rzecz potrzebujących Caritas Polska uhonorowała Złotym Medalem ks. prał. Bogusława Pituchę, dyrektora sandomierskiej Caritas oraz ks. Tomasza Szostka, kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem.

Caritas Diecezji Sandomierskiej zatrudnia obecnie ponad 300 osób. Swoją opieką obejmuje osoby niepełnosprawne w różnym wieku, prowadząc szkoły oraz Zakład Aktywności Zawodowej, gdzie młodzież uczy się zawodu oraz przygotowuje posiłki dla potrzebujących. Instytucja wspiera również chorych, samotnych, bezdomnych oraz osoby w trudnej sytuacji życiowej i finansowej. Przez trzydzieści lat istnienia Caritas Diecezji Sandomierskiej powstały schronisko dla bezdomnych mężczyzn i kobiet, ośrodek interwencji kryzysowej, centra pielęgniarstwa środowiskowego, rehabilitacji oraz pomocy doraźnej.