Misterium Męki Pańskiej w Jastkowicach

W wielu parafiach naszej diecezji odbywają się sztuki teatralne inscenizujące Misterium Męki Pańskiej. Młodzież szkolna, działająca w Duszpasterstwie Młodzieżowym „Tabor” zorganizowała dla wszystkich mieszkańców Jastkowic nie tylko spektakl, ale przede wszystkim refleksję nad tajemnicą cierpienia, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.

Misterium Męki Pańskiej wystawione 13 kwietnia, w Domu Kultury w Jastkowicach miało na celu wprowadzić wspólnotę parafialną w obchody przeżywania Triduum Paschalnego.