Mistrzowie sztuki liturgicznej

Błogosławieństwo nowych ceremoniarzy i animatorów Liturgicznej Służby Ołtarza.

Foto. Ks. Tomasz Lis

To oni zadbają o piękno parafialnej liturgii i wprowadzą nowe zastępy ministrantów w kościelną posługę.

W kościele seminaryjnym pw. Św. Michała Archanioła w Sandomierzu odbyło się błogosławieństwo nowych ceremoniarzy i animatorów Liturgicznej Służby Ołtarza. Na ich parafialną posługę pobłogosławił im bp senior Edward Frankowski.

Do parafialnej posługi pośród zastępów ministranckich zostali posłani nowi animatorzy i ceremoniarze. Do grona ceremoniarzy parafialnej liturgii zostało dołączonych blisko 60 młodych chłopców pełniących dotychczas funkcję lektora, zaś posługę animatora ministrantów rozpocznie pełnić nowych 18 ministrantów. Ceremonia zakończyła całoroczny etap formacji tej grupy Liturgicznej Służby Ołtarza. Musieli wykazać się szczegółową wiedzą z zakresu liturgii, znajomości Mszału Rzymskiego oraz innych nabożeństw liturgicznych. Na wspólną Msze św., której przewodniczył bp senior E. Frankowski ministranci przybyli z księżmi opiekunami oraz rodzicami. Podczas homilii biskup wskazał na znaczące zadania, jakie stawia się w liturgii przed ministrantami oraz potrzebie nieustannej formacji osobistej i liturgicznej, która pozwala w pełni służyć Chrystusowi i wspólnocie Kościoła.

– Pamiętajcie, że bycie lektorem i ceremoniarzem to posługa wspólnocie Kościoła, ale przede wszystkim służba samemu Bogu – wskazał obecnym ministrantom bp E. Frankowski.

Następnie biskup odmówił nad młodymi posługującymi następującą specjalną modlitwę.

– Boże Ojcze Wszechmogący, który przez wieki wybierałeś ludzi do różnych zadań apostolskich, napełnij te sługi Twoje, łaską gorliwości o chwałę Bożą i o dobro Kościoła Chrystusowego, aby z wiarą, nadzieją i miłością służyli Tobie w zgromadzeniu wiernych – modlił się biskup.

Nowo ustanowieni, przyjęli krzyże oraz otrzymali świadectwa potwierdzające włączenie ich do grona animatorów i ceremoniarzy.

Prowadzona w diecezji szkoła lektora i ceremoniarza to seria spotkań, podczas których kandydaci poznają zasady dobrego wypełniania swoich obowiązków ministranckich, zasady i prawidła liturgii oraz przechodzą warsztaty oratorskie. Szkoły lektora prowadzone są w poszczególnych dekanatach i przygotowują ministrantów do posługi Słowu Bożemu podczas liturgii. Szkoła Ceremoniarza prowadzona jest w ośrodku diecezjalnym i uczy ministrantów odpowiedniego przygotowania liturgii i czuwania nad odpowiednim jej przebiegiem. Za przygotowanie ceremoniarzy i animatorów odpowiedzialni byli ks. Krzysztof Sibiga i ks. Piotr Klocek.