Misyjnie u św. Kazimierza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Do tegorocznego Tygodnia Misyjnego schola „Kazimierzanki” z parafii św. Kazimierza Królewicza i wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu „Cor bonorum plena” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim przygotowywali się już od września. Poprzez wspólną modlitwę katechezę, spotkania formacyjne była możliwość zorganizowana już we wrześniu loterii dla ojca Leona – misjonarza z Ekwadoru, którego objęto patronatem. Młodzież stanęła na wysokości zadania poświęcając swój wolny czas na przygotowanie loterii i propagowanie idei misyjnej wśród rówieśników swojej szkoły i parafii. Wolontariat uczy postawy bezinteresowności, otwartości, wobec ludzi innych ras, wyznań, innej kultury.

W samą Niedzielę Misyjną młodzież ze scholii „Kazimierzanki” przygotowała komentarze do liturgii Mszy świętej, w których przybliżyła hasło tegorocznej niedzieli misyjnej „Misje sercem Kościoła”. W darach niesiona była Biblia, która jest lampą w głoszeniu Chrystusa i światłem na misyjnych drogach oraz chleb i wino, które staną się Ciałem i Krwią Chrystusa. We Mszy św. obejmowaliśmy modlitwą wszystkich ludzi na świecie, czego symbolem były flagi pięciu kontynentów niesione przez młodzież. W ciągu całego Tygodnia Misyjnego jest odmawiany różaniec w wielu językach. Dla młodych ludzi to wspaniałe przeżycie, że mogą pomagać innym i czują się bardzo potrzebni.

Małgorzata Łabuz

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com