Młodzi pasjonaci Biblii

25 kwietnia odbył się w Sandomierzu finał XXII Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej oraz lokalny etap ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

SđPierwsi rywalizację rozpoczęli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Do zmagań przystąpiło ponad stu zwycięzców eliminacji dekanalnych. Konkurs rozgrywany był w dwu kategoriach: szkoły podstawowej i gimnazjum i obejmował zakres wiedzy z Ewangelii według św. Jana.
Etap diecezjalny składał się z części pisemnej, w której finaliści musieli odpowiedzieć na 25 pytań konkursowych. Po sprawdzeniu testów okazało się, że kilku uczestników zdobyło maksymalną liczbę punktów i dlatego o tym kto zajmie pierwsze trzy miejsca decydowała kilkukrotna dogrywka.
Najlepszymi znawcami wiedzy biblijnej w grupie uczniów klas III –VI szkoły podstawowej okazała się Patrycja Grzybała z Sandomierza, drugie miejsce zajął Mikołaj Burak ze Stalowej Woli, zaś trzecie miejsce Agata Grzegórska z Błażka.
W grupie wiekowej III klas gimnazjum i klasy VII i VIII szkoły podstawowej najlepszą wiedzą biblijną wykazał się Mateusz gap z Łętowni, drugie miejsce zajął Mateusz Zmarzły ze Zbydniowa, zaś trzecie miejsce zajęła Julia Teter z Dwikóz.
Uczniowie szkół średnich w ramach lokalnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej musieli się wykazać znajomością Księgi Wyjścia oraz Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. Do konkursu zgłosili się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Janowa Lubelskiego, Stalowej Woli, Niska, Klimontowa, Opatowa i Staszowa. Mieli oni za zadanie wypełnić test składający się z 45 pytań, a następnie zdawali egzamin ustny. Pierwsze miejsce zdobyła Faustyna Pachacz z Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli, drugie miejsce zajął Marcin Madej z LO im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, zaś trzecie miejsce zajęła Sara Stadnik z ZSP nr 2 w Stalowej Woli.
To te osoby będą reprezentowały diecezję w ogólnopolskim finale konkursu w Niepokalanowie. Zwycięzcy wezmą udział także w dwudniowym pobycie na Spotkaniach Młodych z Biblią, organizowanych na Jasnej Górze.
Z uczestnikami konkursów spotkał się bp Krzysztof Nitkiewicz, który pogratulował wszystkim wiedzy oraz wręczył nagrody.
– W tych dniach ze szczególną mocą rozbrzmiewa prawda o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią. Pismo święte może nam bardzo pomóc w spotkaniu zmartwychwstałego Pana. Trzeba jednak uważać, żeby nie ulęgać nastrojom, okolicznościom, bo coś nam akurat nie pasuje, albo odnoszę takie, a nie inne wrażenie. Bóg oczywiście zwraca się do nas bardzo osobiście, po imieniu, jak do Marii Magdaleny. Ale On mówi jednocześnie przez tradycję Kościoła, przez nauczanie papieża i biskupów, pomagając właściwie rozpoznać Swój głos. Jeśli to połączymy z modlitwą, owoców będzie jeszcze więcej. Życzę wam, aby ten konkurs rozpalił w każdym pragnienie lektury Pisma świętego w tym właśnie duchu – mówił do uczestników konkursu bp Nitkiewicz.
Wszyscy uczestnicy finałów diecezjalnych otrzymali drobne upominki i nagrody.
– Co roku konkurs cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzięki wspólnej pracy uczniów, księży i katechetów w skali diecezji gromadzi on naprawdę dużą grupę uczniów szkół podstawowych, którzy z pasją czytają i poznają Pismo święte – podkreślał ks. Marian Bolesta, odpowiedzialny za przeprowadzenie Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej.
– Przygotowując dzieci do konkursu przede wszystkim skupiamy się na przeczytaniu danej Ewangelii czy księgi która jest przewidziana do konkursu. Wspólnie przerabiamy testy dostępne w Internecie, ale także te które były w poprzednich etapach, dyskutujemy, robimy notatki i szukamy szerszych informacji. Gdy się odpowiednio zmobilizuje uczniów to bardzo chcenie biorą udział w konkursie biblijnym – mówiła Iwona Hebda, katechetka z Dwikóz.