Młodzi pasjonaci katedry

W związku z rozstrzygnięciem IX Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o bazylice katedralnej w Sandomierzu, we wnętrzu świątyni odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu.

Uczestnikami tego wydarzenia byli uczniowie szkół średnich w Sandomierzu. Tegorocznych finalistów wyłoniły eliminacje, które odbyły się 15 maja w budynku I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu.

Eliminacje wstępne polegały na samodzielnym rozwiązaniu w formie pisemnej testu, który zawierał zarówno zadania otwarte, jak i zamknięte. W eliminacjach finałowych 16 uczniów miało za zadanie przygotować wypowiedź utrzymaną w konwencji opowiadającego przewodnika na jeden z tematów wyłonionych drogą losowania przed komisją konkursową w bazylice katedralnej.

Zakres merytoryczny konkursu objął czasy od XII wieku do współczesności oraz wiadomości związane z aspektem zabytkowym katedry: wystrojem wnętrza, fasadą, pracami renowacyjnymi, najbliższym otoczeniem katedry, postaciami związanymi z katedrą, organizacją i strukturą sandomierskiego kościoła kolegiackiego oraz katedralnego.

Ks. Jacek Marchewka, proboszcz parafii katedralnej podkreślił, że organizowany corocznie konkurs wiedzy o sandomierskiej katedrze pozwala mieszkańcom Sandomierza poznać lepiej najważniejszy i najpiękniejszy zabytek królewskiego miasta. – Staramy się popularyzować nie tylko bazylikę katedralną, ale także historię naszej małej Ojczyzny, która w sposób znaczący wpisuje się w historię Polski – dodał proboszcz.

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody z rąk ks. Jacka Marchewki, proboszcza parafii katedralnej, Dariusza Szczygielskiego, Lucyny Polit oraz ks. Stanisława Tylusa. Pierwsze miejsce zajęła Dominika Rykowska z II LO im. T. Kościuszki w Sandomierzu. Drugie miejsce zajęła Patrycja Madejska z I LO Collegium Gostomianum, trzecie – Zuzanna Modras z I LO. Wyróżnienie komisja konkursowa przyznała Łukaszowi Grębowiec z II LO i Julii Podsiadło z I LO. Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe.

Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Przyjaciół Sandomierskiej Bazyliki Katedralnej, I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum i parafia katedralna.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/