Młodzi w Kościele

To hasło tegorocznych rekolekcji wakacyjnych ruchu oazowego. Młodych wypoczywających na letnich turnusach odwiedził bp Krzysztof Nitkiewicz.

To hasło tegorocznych rekolekcji wakacyjnych ruchu oazowego. Młodych wypoczywających na letnich turnusach odwiedził bp Krzysztof Nitkiewicz.

Ponad 400 młodych z naszej diecezji weźmie udział w tej formie wakacyjnej formacji i wypoczynku proponowanej przez Ruch Światło-Życie. To większa liczba niż w ubiegłym roku, co poświadcza, że taki sposób spędzenia czasu wakacji cieszy się dużym powodzeniem wśród młodych. Dla wielu z nich rekolekcje oazowe to wspaniały czas, by wśród rówieśników dobrze się bawić, a równocześnie podejmować ważne tematy dotyczące życia, wiary oraz duchowej formacji. Każdy dzień dotyczy innej tajemnicy różańcowej lub tematu formacyjnego. Codziennie uczestnicy rekolekcji biorą udział we wspólnej Eucharystii. Mają także możliwość przystąpienia do sakramentu pojednania. Każdego dnia prowadzone są spotkania w grupach, które prowadzą animatorzy. Wakacje z Bogiem to także czas wspólnych wypraw w góry, w ciekawe miejsca czy po prostu aktywnego wypoczynku.

Miejsca, w których zorganizowano tegoroczne turnusy oazy młodzieżowej w większości umiejscowione są w Bieszczadach.

Młodych, którzy uczestniczą w pierwszym turnusie bieszczadzkich oaz w Wisłoku Wielkim, Olchowej, Mchawie i Skorodnem odwiedził bp Krzysztof Nitkiewicz. Podczas spotkań z moderatorami, animatorami i uczestnikami oaz bp Nitkiewicz wskazywał na potrzebę większego otwarcia na drugiego człowieka. Podkreślał, że Chrystus uczy nawiązywać właściwe kontakty z Bogiem i z ludźmi.

– We wspólnocie Kościoła musimy bardziej cieszyć się sobą. Rekolekcje oazowe są do tego doskonałą okazją – wskazywał bp Nitkiewicz.

Biskup odwiedził także rodziny, które uczestniczą w rekolekcjach Domowego Kościoła odbywających się w ośrodku w Uhercach Mineralnych.

Poza ośrodkami w Bieszczadach oazowe turnusy odbywają się w Mędrowie i Niemienicach. W drugim turnusie młodzi będą odbywać swoją formację w ośrodkach w Mędrowie, Olchowej i Sandomierzu.

W turnusach biorą udział osoby, które są zaangażowane w Ruch Światło Życie jak również takie, którzy po raz pierwszy na wakacyjnych wyjazdach mają do czynienia z wypoczynkiem, formacją i modlitwą.

– Jestem po raz szósty na oazie. Dla mnie to czas spotkania ze wspaniałymi ludźmi oraz umocnienia mojej wiary. Uczestniczę w II stopniu Oazy Nowego Życia, podczas której uświadamiamy sobie, jakie więzy zniewolenia oddalają nas od Chrystusa. Ta świadomość prowadzi nas do decyzji zerwania z nimi i wejścia w pełnię życia z Jezusem Chrystusem. Zachęcam młodych, którzy chcą żyć pełnią życia, a nie zadowalać się jakimiś jego namiastkami, którzy chcą być szczęśliwi, by wybrali drogę formacji i wypoczynku z Jezusem. On daje taką pełnię szczęścia – podkreślał Bartek Łatka.

– Przyjechałam na oazę, bo chcę umocnić relację z Bogiem i odpocząć po ciężkim roku szkolnym. To dobry czas, w którym możemy być z ludźmi, którzy żyją tymi samymi wartościami – mówiła Dominika Piątek z Tarnobrzega.

– Każdy dzień rekolekcji to przeżywanie kolejnych tajemnic różańcowych, a także rozważanie poszczególnych części Modlitwy Pańskiej. Najważniejszym punktem dnia jest Msza św., w którą dzieci bardzo chętnie się angażują przez czytania, śpiew czy posługę przy ołtarzu. Jednak nasze rekolekcje to nie tylko modlitwa. Znajdujemy też wiele czasu na wycieczki, gry i zabawy – podkreśla jeden z animatorów oazy.

– Zachęcam wszystkich do wyjazdu na Oazę Dzieci Bożych, aby też poczuli, że Pan Jezus jest z nimi – dodaje Sylwia z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Podsumowaniem wakacyjnych rekolekcji będzie Dzień Wspólnoty, który zaplanowano pod koniec sierpnia.