Modernizacja zabytkowych obiektów sakralnych w Sandomierzu

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tytuł przedsięwzięcia

Modernizacja zabytkowych obiektów sakralnych w Sandomierzu

Wnioskodawca

Diecezja Sandomierska z siedzibą w Sandomierzu, ul. Mariacka 7, 27-600 Sandomierz

Przewidywana całkowita wartość projektu wynosi: 4 502 790 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kwota dotacji): do 4 277 647 PLN.

Realizacja przedsięwzięcia pn. Modernizacja zabytkowych obiektów sakralnych w Sandomierzu, przy  wsparciu NFOŚIGW w ramach programu priorytetowego „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, polegać będzie na zmniejszeniu zużycia energii, a w konsekwencji ograniczeniu emisji CO2.