Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Wincentego Granata

W piątek 11 września 2020 r. zostały zainaugurowane comiesięczne spotkania modlitewne o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Wincentego Granata.

Sługa Boży zmarł 11 grudnia 1979 r. w Sandomierzu i stąd – począwszy od września br. – każdego 11 dnia miesiąca, w kościele seminaryjnym Świętego Michała w Sandomierzu, gdzie przy ołtarzu, niejednokrotnie, przez długie lata stawał Sługa Boży, będzie sprawowana Msza św. w intencji rychłej Jego beatyfikacji. W kościele seminaryjnym spoczywają doczesne szczątki Sługi Bożego.

Tej pierwszej Mszy św., o godz. 7.00, przewodniczył i homilię wygłosił ks. prof. Roman Sieroń, vicepostulator sprawy kanonizacyjnej Sługi Bożego na etapie rzymskim. Koncelebransami byli: księża Profesorowie: K. Skawiński i L. Siwecki oraz Ksiądz Dyrektor S. Tylus. Ksiądz Sieroń, wyrażając radość z możliwości organizowania tych nabożeństw i zachęcił wiernych do gorliwej modlitwy o chwałę ołtarzy dla Sługi Bożego. Podkreślił także ważność oraz potrzebę tej modlitwy. Ważne jest bowiem, by Pan błogosławił pracę postulatorów, a oczekiwana beatyfikacja mogła się dokonać na większą chwałę Bożą i pożytek Kościoła sandomierskiego, który zyskałby nowego orędownika.

Każdy chrześcijanin miłuje Boga i stara się iść drogą przez Niego wskazaną, potrzebuje jednak potrzebuje pomocy, by nie ustać w gorliwości. Najważniejsza jest łaska Boża i słuchanie Słowa Bożego, ale potrzebni są także świadkowie, że realizowanie prawdy Ewangelią jest możliwe, tu i teraz, w zwyczajnych warunkach codziennego życia. „Świat dzisiejszy potrzebuje świadków. Świadków bardziej niż nauczycieli. A nauczycieli o tyle, o ile są świadkami” – mówił kaznodzieja cytując papieża św. Pawła VI. Sługa Boży Wincenty Granat, profesor i rektor, był nauczycielem, ale był też świadkiem. Starając się o Jego wyniesienie na ołtarze, pragniemy, by był czytelnym, ukazanym przez Kościół, świadkiem Ewangelii w naszych czasach i wielu z nas pociągnął na wyżyny świętości, bo „święci rodzą świętych” – św. Jan Paweł II.

We Mszy św. uczestniczyli alumni w wakacyjnym składzie, Siostry Służki i Siostry Franciszkanki oraz stałe grono wiernych – sympatyków kościoła seminaryjnego. Siostry zakonne „wyręczyły” alumnów wykonując czytanie, psalm i modlitwę wiernych.

Na zakończenie Liturgii Celebrans odczytał specjalną modlitwę o beatyfikację i zaprosił na kolejną taką Mszę św. – w niedzielę 11 października na godz. 7.30.

s. Klara Radczak cfs, vicepostulator