Modlitwa o deszcz

pixabay.com

Drodzy Księża Proboszczowie

Jak dobrze wiecie, poważnym problemem, z którym obok epidemii muszą się zmagać nasi wierni, jest długotrwała susza, zagrażająca uprawom i w konsekwencji zbiorom.

Biorąc to pod uwagę, tym bardziej, że obszar Diecezji Sandomierskiej ma
w przeważającej części charakter rolniczy, od kilku dni zanosimy do Boga modlitwy
o deszcz podczas wieczornego Różańca w katedrze i w wielu innych parafiach.

Pokładając ufność w Bogu, zachęcam do dalszej wytrwałej modlitwy, szczególnie podczas nabożeństw majowych, zalecając jednocześnie, aby w najbliższą niedzielę 26 kwietnia br. – po każdej Mszy św. – odśpiewać suplikację i odmówić modlitwę następującej treści:

Suplikacja

1. Królu, Boże Abrahama, * w Tobie moc i dobroć sama!
2. Wejrzyj na to ludzkie plemię, * a deszcz żyzny daj na ziemię.
3. Niechaj zna lud prawowierny, * żeś jest Pan Bóg Miłosierny.
4. A my Cię za ten dar wielki, * wielbić będziem na czas wszelki.

(na melodię U drzwi Twoich…)

Modlitwa
Boże, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, Ty wiesz najlepiej czego nam do życia potrzeba. Udziel nam deszczu, którego tak bardzo potrzebuje spragniona ziemia. Chleba codziennego daj nam i w tym roku, abyśmy radując się ziemskim życiem, z tym większą ufnością pragnęli pokarmu, który daje życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o deszcz – Apel

PODZIEL SIĘ
Bp Krzysztof Nitkiewicz
Dewiza biskupia: Misericordias Domini cantabo (Będę wyśpiewywał miłosierdzie Pana). Funkcje w dykasteriach watykańskich: Konsultor Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych. Funkcje w KEP: Przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu, Członek Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych, Przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną. Inne funkcje: Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Biskup sandomierski od 04.07.2009 r.