Modlitwa o powołania

Foto. @Light_of_truth / Lightstock.com

Ewangelizacja wymaga ciągle nowych robotników, aby głosić Dobrą Nowinę, celebrować Eucharystię, sprawować Sakrament Pokuty. Dlatego też pragniemy błagać Boga o dar świętych powołań, aby młodzi ludzie nie bali się ochotnym sercem odpowiadać na Boże wezwanie. Modlitwa jest najskuteczniejszą drogą uproszenia nowych powołań kapłańskich.

Odpowiadając na prośbę Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, którą zawarł w Zarządzeniu z dn. 30 lipca 2018 roku, uprzejmie proszę Czcigodnych Księży o odmawianie z wiernymi modlitwy o powołania bł. Michała Sopoćki:

Boże miłosierny, daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów! Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego, aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł, a żaden powołany nie został pominięty. Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego, jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów! Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą słowem, przykładem i życiem! Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia, oczekując w pokorze wyników swej pracy tylko od Ciebie i nie szukają niczego prócz Twojej chwały. Wzbudź na nowo w Kościele owego Ducha, którego wylałeś na Apostołów! Amen”.

Powyższą modlitwę należy odmawiać od najbliższej niedzieli tj. 30 czerwca przez cały okres wakacji. Jednocześnie proszę przypomnieć w ogłoszeniach parafialnych o rekrutacji do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, zachęcając do wstąpienia.

Ks. kan. dr Marek Kumór
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com