Modlitwa o powołania

Foto. @Light_of_truth / Lightstock.com

Biskup Sandomierski wydał polecenie, aby począwszy od najbliższej niedzieli 5 sierpnia do niedzieli 2 września 2018 r. włącznie, po każdej Mszy św. niedzielnej zrobić wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmówić modlitwę w intencji powołań.

Osobista odpowiedzialność za wykonanie niniejszego zarządzenia spoczywa na każdym Księdzu Proboszczu, jednak cały Kościół Sandomierski powinien modlić się, aby Bóg obdarował diecezję nowymi powołaniami do kapłaństwa.

Biskup Ordynariusz stawia pytanie: Co konkretnie robimy, aby do seminarium duchownego w Sandomierzu zgłaszali się młodzi ludzie, którzy odczuwają pragnienie służenia Bogu przy ołtarzu?

Obecnie trwa druga tura rekrutacji do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.

Ksiądz biskup zachęca wszystkich do odmawiania wspomnianej już modlitwy w intencji powołań.

Modlitwa w intencji powołań autorstwa bł. Michała Sopoćki:
„Boże miłosierny, daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów! Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego, aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł, a żaden powołany nie został pominięty. Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego, jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów! Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą słowem, przykładem i życiem! Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia, oczekując w pokorze wyników swej pracy tylko od Ciebie i nie szukają niczego prócz Twojej chwały. Wzbudź na nowo w Kościele owego Ducha, którego wylałeś na Apostołów! Amen”.