Modlitwa przy kryptach biskupów

Modlitwa za zmarłych biskupów i kapłanów Diecezji Sandomierskiej.

We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych w sandomierskiej bazylice modlono się za zmarłych biskupów i kapłanów Diecezji Sandomierskiej. Odbyła się procesja modlitewna do krypt biskupich.

Wieczornej Mszy św. przewodniczył biskup senior Edward Frankowski, wraz z nim Eucharystię koncelebrowali kapłani z urzędów kurialnych, księża wychowawcy z seminarium duchownego, duszpasterze z dekanatu oraz z domu księży seniorów.

We wspólnej modlitwie za zmarłych uczestniczyły siostry zakonne, klerycy oraz wierni świeccy. Pośród przybyłych diecezjan byli przedstawiciele parafii Baćkowice wraz z księdzem proboszczem, w której posługę proboszcza pełnił Sługa Boży biskup Piotr Gołębiowski, zmarły 2 listopada 1980 r.

Podczas homilii ks. Krzysztof Kwiatkowski, wikariusz parafii katedralnej, przytoczył słowa z Dzienniczka św. siostry Faustyny Kowalskiej, w których Jezus mówił o wielkiej potrzebie modlitwy za zmarłych oraz darze odpustu ofiarowanego za dusze oczekujących zbawienia w czyśćcu. „Dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego, niechaj strumienie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie umiłowane, odpłacają się mojej sprawiedliwości; w twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie… O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi mojej sprawiedliwości” (Dz. 58).

Po wspólnej modlitwie odbyła się procesja do podziemi bazyliki. Przy kryptach, w których pochowani są sandomierscy biskupi modlono się o łaskę życia wiecznego dla zmarłych biskupów i kapłanów Kościoła sandomierskiego.

Warto przypomnieć, że do 8 listopada krypty katedralne są udostępnione dla wiernych, którzy mogą wejść i modlić się za zmarłych pasterzy sandomierskich. Udostępnienie kryp biskupów sandomierskich znajdujących się w podziemiach bazyliki wynika z faktu, że w tych dniach wierni nawiedzający cmentarze lub krypty kościelne, gdzie spoczywają zmarli mogą uzyskać odpust zupełny na ogólnych warunkach i ofiarować go za zmarłych. Jest to także okazja, aby uczcić, pasterzy naszego lokalnego Kościoła, którzy od dwu wieków otaczali troską wiernych tej diecezji.