Modlitwa za Synod

Foto. Archiwum prywatne

Modlitwa

Wszechmogący, Wieczny Boże,

Twojej opiece powierzamy nasz Kościół Sandomierski,

który przeżywa III Synod Diecezjalny.

Spraw, aby wszyscy ochrzczeni,

pouczeni mądrością Ewangelii

i napełnieni darami Ducha Świętego,

stali się żywą częścią ludu pielgrzymującego,

pragnącego pełnić Twoją wolę

i ukazywać Twoje Oblicze miłości dzisiejszemu światu.

Udziel nam pokory i mądrości,

abyśmy rozważali wszystko w duchu braterstwa i pokoju,

abyśmy podejmowali sprawiedliwe i odpowiedzialne

decyzje oraz w niczym nie oddalili się od prawdy.

Spraw, abyśmy posłuszni Duchowi Świętemu,

potrafili przezwyciężyć wszelkie trudności

i ukazać współczesnemu światu

prawdziwą wartość wspólnoty.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Maryjo, Matko Kościoła,

św. Stanisławie, bł. Wincenty Kadłubku

i bł. Męczennicy Sandomierscy – módlcie się za nami.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl