Moje spotkania ze św. Janem Pawłem II

W Stalowej Woli, w bazylice konkatedralnej biskup pomocniczy senior Edward Frankowski otworzył wystawę pt. „Moje spotkania z Janem Pawłem 2” w 100. rocznicę urodzin świętego papieża Polaka.

Uroczystość rozpoczęła Eucharystia, której przewodniczył oraz homilię wygłosił bp pomocniczy senior Edward Frankowski. We wspólnej modlitwie uczestniczyli samorządowcy na czele z prezydentem miasta Lucjuszem Nadbereżnym, posłem na sejm Rafałem Weberem oraz mieszkańcy Stalowej Woli.

W homilii kaznodzieja wspominał o związkach św. Jana Pawła II z diecezją sandomierską i jego wizytę w Sandomierzu. Mówił także o osobistych spotkaniach z Wielkim Rodakiem, które były jak spotkania ojca z synem – pełne serdeczności i ojcowskiej miłości. Na zakończenie kaznodzieja zachęcał, aby we wszystkich sprawach osobistych i narodowych zwracać się do św. Jana Pawła II, aby wypraszał potrzebne łaski u Boga.

W kolejnej części wydarzenia przybyłych gości przywitała Karolina Pawłowska jako przedstawicielka młodzieży, która poinformowała jaka była główna myśl wystawy: – Główna myśl wystawy koncentruje się na wizytach w Watykanie lub spotkaniach z papieżem podczas jego pielgrzymek, ale nie tylko. Na wystawie zostały również pokazane spotkania z nauczaniem papieskim i duchowością św. Jana Pawła II, które realizowane są przez działalność Rodziny Szkół Jana Pawła II. Nasze doświadczenie osoby Karola Wojtyły – Jana Pawła II jest różnorodne. Starsi mieli okazję spotkać go osobiście, my młodzi spotykamy go w jego nauczaniu.

Jak powiedział dyrektor muzeum ks. Stanisław Gurba: – Nie chcemy wystawy zamykać w muzeum, ale chcemy z nią wyjść do ludzi. Dlatego została tak pomyślana, aby ją łatwo można przenosić i pokazywać w wielu miejscach.

Wystawa ma charakter multimedialny. Oprócz fotografii upamiętniających spotkania z papieżem zostały dołączone kody QR z filmami zawierającymi wspomnienia z tych wydarzeń. W przygotowanie wystawy aktywnie włączyła się młodzież z parafii Opatrzności Bożej w Stalowej Woli.

Na zakończenie zebrani złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II przed świątynią.