Momina – Św. Wojciecha BiM

MOMINA

Parafia pod wezwaniem św. Wojciecha Biskupa i Męczennika

woj. świętokrzyskie, pow. Ostrowiec Św., gm. Waśniów
27-425 Waśniów, Momina 17a, tel. 41 334 20 77

INFORMACJE O PARAFII

Pierwsze informacje źródłowe o wsi Momina (dawniej Mamina, Manina) pochodzą z I poł. XII w. (w 1136 r. wymieniona jest wśród dóbr arcybiskupów gnieźnieńskich, od 1262 r. przechodzi na własność biskupów lubuskich). Według tradycji miejscowość ta już w XI w. była ośrodkiem kościelnym. Nie ma na to jednak jednoznacznych dowodów. Pewnym jest, iż parafia Momina istniała przed 1326 r., kiedy odprowadzała świętopietrze. Posiadała ona wówczas murowany kościół pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, powstały prawdopodobnie pod koniec XIII w. Z terenu parafii (miejscowość Garbacz) pochodził znany XIX-wieczny filozof Józef Gołuchowski, profesor Uniwersytetu Wileńskiego (zm. 1858 r.). Kościół parafialny pw. św. Wojciecha BM zbudowane przed 1326 r. W XV w. został powiększony staraniem ks. Jana Wronkowskiego z Bodzentyna, kantora opatowskiego. Przebudowywano go kilkakrotnie w wiekach następnych, m.in. w XVII w., kiedy wzniesiono wieżę, kruchtę oraz przybudówkę przy prezbiterium. W tym też wieku dobudowano od północy renesansową kaplicę MB, zwieńczoną murowaną kopułą. Ks. Stanisław Adamczyk w 1815 r. pokrył dach blachą miedzianą. W 1880 r. wykonano organy o trakturze mechanicznej firmy Adolfa Hofmana. Posadzka marmurowa założona została staraniem ks. Władysława Godzwona (w poł. XX w.). Staraniem ks. Jerzego Rybusińskiego jesienią 1992 r. wzmocniono rysujące się fundamenty kościoła, ankrowano prezbiterium i pomalowano wnętrze świątyni. Świątynia jest gotycka, orientowana, przebudowana w okresie późniejszym, otynkowana. Jednoprzęsłowe, gotyckie prezbiterium jest zamknięte wielobocznie i opięte szkarpami. Nawa jest trójprzęsłowa, o równej z prezbiterium szerokości. Od zachodu przylega do niej czworoboczna, trzykondygnacyjna wieża oraz XVII-wieczna kruchta dobudowana od południa. Przy prezbiterium od północy dostawiona jest zakrystia i skarbczyk. Do nawy od północy przylega barokowa, ośmioboczna kaplica MB. Nawę i prezbiterium nakrywają płaskie stropy drewniane. W skarbczyku i zakrystii są sklepienia kolebkowe z lunetami, a w kruchcie kolebkowo-krzyżowe. Na sklepieniu nawy umieszczona została iluzjonistyczna polichromia o cechach klasycystycznych. Kaplicę nakrywa ośmioboczna kopuła, której pola ozdabiają dekoracje stiukowe. W kościele znajduje się sześć ołtarzy z nastawami, a na ścianach rozmieszczone są nagrobki rodziny Jasińskich.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.00, 9.00, 11.30
– w dni powszednie: 9.00 lub 16.00 (w zależności od pory roku 17.00, 18.00, 19.00)
– w święta państwowo zniesione: 7.00, 9.00, 16.00.

Odpusty: św. Wojciecha (23 kwietnia), Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Do parafii należą: Boksycie, Broniszowice, Garbacz, Kosowice, Momina, Sławęcice, Stryczowice, Worowie, Zwola.

Ogólna liczba mieszkańców: 1549.

Kapłani pochodzący z parafii: J. Wilczyński.

Grupy parafialne: koło żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 150 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. Krzysztof Maziarz (od 2020 r.)