Momoty – Św. Wojciecha Bpa

MOMOTY GÓRNE

Parafia pod wezwaniem św. Wojciecha Biskupa i Męczennika

woj. lubelskie, pow. Janów Lubelski, gm. Janów Lubelski
23-300 Janów Lubelski, Momoty Górne 49, tel. 15 872 61 12
www.momoty.sandomierz.opoka.org.pl
e-mail: momoty@sandomierz.opoka.org.pl

INFORMACJE O PARAFII

Wieś Momoty położona jest w samym środku Lasów Janowskich. Od początku swojego istnienia (koniec XVII w.) przynależała do parafii Biała (Janów Lubelski). Do końca lat sześćdziesiątych XX wieku łączył ją z Janowem Lubelskim dwunastokilometrowy trakt. Dla mieszkających w Momotach i w sąsiadujących wioskach dotarcie do kościoła parafialnego w Janowie Lubelskim było nie lada wyczynem. Dlatego w 1938 r. pomyślano o budowie kaplicy. Mieczysław Mizierski, rządca tamtejszego majątku, zwrócił się do hrabiego Zamoyskiego z prośbą o pomoc. Hrabia podarował wsi plac, na którym mieszkańcy wybudowali drewnianą kaplicę dla Momot Górnych i Dolnych, Kiszek, Ujścia i Szewc. Przy kaplicy zamieszkał na stałe kapłan, który otrzymał statut rektora tego ośrodka duszpasterskiego. Trudnym okresem dla wiernych tej placówki był czas II wojny światowej – kilkukrotna pacyfikacja hitlerowska i bitwa partyzancka na Porytowym Wzgórzu (czerwiec 1944 r.). Od lat 50-tych istniał zamysł przekształcenia rektoratu w samodzielną parafię. Starania w tym kierunku podjął ks. Kazimierz Pińciurek. W połowie lutego 1971 r., pomimo początkowej niechęci władz państwowych, udało się uzyskać odpowiednie pozwolenia. Parafia w Momotach Górnych została erygowana 9 września 1972 r. Kościół w Momotach Górnych został wybudowany jako kaplica w 1938 r. Kaplicę rozbudował ks. Kazimierz Pińciurek w latach 1972-1975. Ze względu na trudności z uzyskaniem pozwolenia władz państwowych na tę rozbudowę duchowny sam kierował pracami. Świątynię rozbudowywano nocami bez zezwolenia, bez planów, bez fachowców, jedynie za zgodą bpa P. Kałwy. Największą pomocą służyli Roman Pydo i Stefan Pachuta, mieszkańcy Momot. W latach 1975-1992 trwały prace przy wystroju kościoła, które projektował i sam realizował ks. Pińciurek. W ten sposób powstał nowy kościół o wystroju oryginalnym i niepowtarzalnym. Oryginalność polega na tym, że wbrew powszechnie przyjętym zasadom kościół i jego wystrój powstawały w trakcie budowy. W tym wypadku praca tworzyła plan. Świątynia jest drewniana, o konstrukcji zrębowej. Frontowa ściana nawy jest nieco węższa, poprzedzona kruchtą. Wejścia główne oraz przy zakrystii osłonięte są półkolistymi daszkami. Dach został pokryty gontem. Wnętrze jest jednonawowe, sklepione kolebkowo, z kasetonami z wystrojem ludowym. Na łuku tęczowym, oddzielającym nawę od prezbiterium przedstawiono polichromowaną płaskorzeźbę ze sceną Ostatniej Wieczerzy. Chór muzyczny usytuowany jest nad kruchtą, ma prostą linię parapetu. W oknach są witraże w drewnianych ażurach. Zespół kościelny stanowi także kaplica „Grota Wyzwolenia”, „Fontanna Płacząca” i 4 kapliczki.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.30, 12.00; od początku czerwca do końca sierpnia: 7.30, 11.00
– w dni powszednie: 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 8.30 i 18.00 (w zimie 17:00).

Odpusty: św. Wojciecha (niedziela po 23 kwietnia).

Kaplica dojazdowa

Ujście – kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Świata, położona 6 km od kościoła parafialnego. Została wybudowana w latach 1982-1986 pod kierunkiem ks. Kazimierza Pińciurka. Budowla oparta jest na planie krzyża greckiego, przez co automatycznie wyodrębniają się: przedsionek, zakrystia, kaplica – nawa boczna oraz prezbiterium. Ponad nawą dach wznosi się wyżej, przyjmując kształt załamanej gwiazdy i stwarzając miejsce dla trójkątnych świetlików. Całość wieńczy centralnie umieszczona sygnaturka.
Msze święte:
– w niedziele i uroczystości: 10.00; od początku czerwca do końca sierpnia: 9.00
Odpust: MB Królowej Świata (niedziela po 22 sierpnia).

Do parafii należą: Momoty Dolne, Momoty Górne, Kiszki, Szewce, Ujście.

Ogólna liczba mieszkańców: 1008.

Kapłani pochodzący z parafii: J. Flis.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: U. Flis.

Grupy parafialne: Grupa Modlitewna św. O. Pio, koła żywego różańca, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 500 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr lic. Kazimierz Sagan