Monografia ostrowieckiej parafii

Foto. Archiwum prywatne

W niedzielę 29 stycznia 2017 roku w ostrowieckim Kinie „Etiuda” odbyła się prezentacja monografii pt.: „Parafia św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim 1614-2016”.

Spotkanie rozpoczęło się od występu artystycznego chóru „Świętokrzyskie Bemolki” z Państwowej Szkoły Muzycznej 1-ego stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim pod dyrekcją pani Ewy Jurkowskiej-Siwiec.
Następnie ks. prał. Jan Sarwa – proboszcz parafii św. Michała przywitał wszystkich przybyłych gości: władze miasta i powiatu na czele z panem prezydentem Jarosławem Górczyńskim i p. Zbigniewem Dudą, rektorzy uczelni, dyrektorzy placówek oświatowych z Ostrowca Św. i okolic, kapłani oraz siostry zakonne oraz licznie zgromadzeni wierni.
Mała rzecz, a nas tak wiele. Ta publikacja to owoc 400-lecia parafii. Chcieliśmy upamiętnić tych wszystkich, którzy tworzyli tę parafię przez IV wieki – podkreślił ks. Sarwa.
Książka powstała dzięki pracy wieku ludzi, którzy poświęcili przygotowaniu tego dzieła przeszło 3 lata. Autorami poszczególnych części książki są: ks. Prof. dr hab. Bogdan Stanaszek (UPJPII, Kraków) – redaktor książki, ks. dr Marek Kozera (WZPiE KUL), prof. dr hab. Zbigniew Pietrzyk (UJ, Kraków), dr Piotr Sławiński (AP, Sandomierz), ks. dr Piotr Tylec (Biblioteka Diecezjalna, Sandomierz).
Drugim etapem prezentacji książki była sesja naukowa, którą poprowadził ks. Prof. dr hab. Bogdan Stanaszek. W czasie sesji autorzy przedstawili najciekawsze ich zdaniem wydarzenia z dziejów parafii.
Na zakończenie ks. J. Sarwa powiedział: Dziękuję Wszystkim za pomoc w przygotowaniu tego wielkiego dzieła naszej historii. Szczególne podziękowanie kieruję w stronę autorów książki, ale także dziękuję władzom miasta i powiatu, za piękną współpracę i pomoc. Prezydent miasta J. Górczyński oraz Z. Duda – starosta ostrowiecki wyrazili wielką radość, że powstała monografia upamiętniająca dzieje parafii i ostrowczan.

Ks. Krystian Musiał