Nadanie herbu Diecezji Sandomierskiej

DEKRET

Krzyż Chrystusa jest znakiem naszego zbawienia – siłą potęgi Pana; Wiara tarczą Kościoła i każdego chrześcijanina, a Słowo Boże mieczem Ducha (por. Ef 6,10-20).

Herby, jakimi od wieków posługują się różne Kościoły lokalne, wyrażają powyższe prawdy przez znaki i barwy, określające tożsamość ukształtowaną przez tradycję historyczną oraz charakter pełnionej pod przewodem Chrystusa – Głowy zbawczej misji. Są pomocne w budowaniu jedności Ludu Bożego i narzędziem ewangelizacji.

Mając to na względzie, po zasięgnięciu opinii duchowieństwa i wiernych świeckich, w tym również znawców z dziedziny heraldyki, A.M.D.G. nadaję Diecezji Sandomierskiej herb, którym będzie się odtąd posługiwała:

W błękitnej tarczy herbowej z podstawy wyrastający klin w barwie czerwieni, zwieńczony krzyżem o podwójnych ramionach. Na tle czerwieni korona. Tarczę herbową zdobią skrzyżowane  ze sobą złoty krzyż procesyjny i pastorał, srebrna infuła ze złotym obszyciem z czerwoną opaską i pionowym pasem, zaopatrzona opadającymi z tyłu dwiema wstęgami, zakończonymi złotymi frędzlami, na dolnych częściach wstęg krzyże.  U dołu pod tarczą umieszczony w miejscu dewizy na wstędze napis: „Diecezja Sandomierska”.

Polecam jednocześnie Księdzu Wikariuszowi Generalnemu ogłoszenie niniejszego dekretu i osobiste dopilnowanie jego wykonania, począwszy od Kurii Diecezjalnej przez parafie i wszystkie instytucje kościelne, posługując się załączonym wzorem graficznym oraz opisem szczegółowym.

Sandomierz, 22 października 2018 r.

Biskup Sandomierski
+Krzysztof Nitkiewicz

Kanclerz
Ks. Roman Janiec

PODZIEL SIĘ
Bp Krzysztof Nitkiewicz
Dewiza biskupia: Misericordias Domini cantabo (Będę wyśpiewywał miłosierdzie Pana). Funkcje w dykasteriach watykańskich: Konsultor Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych. Funkcje w KEP: Przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu, Członek Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych, Przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną. Inne funkcje: Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Biskup sandomierski od 04.07.2009 r.