Nagorzyce – Matki Bożej Matki Kościoła

NAGORZYCE

Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Matki Kościoła i św. Stanisława Kostki

woj. świętokrzyskie, pow. Ostrowiec Św., gm. Waśniów
27-425 Waśniów, Nagorzyce 17, kom. 607 093 010
e-mail: nagorzyce@o2.pl

INFORMACJE O PARAFII

Tereny dzisiejszej parafii w Nagorzycach historycznie przynależały do parafii Momina i Waśniów. Miejscowa ludność swoją religijność skupiała wokół kaplicy na Górze Witosławskiej. Kult religijny na tej górze sięga czasów pogańskich. Na miejscu pogańskiej gontyny pokutnik Wacław Jazłowiecki albo benedyktyni z Łysej Góry zbudowali chrześcijańską świątynię z odpustem w dniu Zesłania Ducha Świętego. Raz w miesiącu kapłani z Waśniowa odprawiali tam Mszę świętą dla gromadzących się wiernych. Na prośbę mieszkańców bp J. Lorek w 1957 r. zlecił ks. Franciszkowi Lachowskiemu, aby zamieszkał w Witosławicach. Utworzono wówczas ekspozyturę parafii Waśniów. W 1960 r. okoliczna ludność wybudowała w Nagorzycach dom i zabudowania gospodarcze dla stałego pobytu kapłana. Ulokowano tam również publiczną kaplicę, w której do 1977 r. sprawowano kult religijny. władze komunistyczne uniemożliwiały bowiem budowę świątyni. Kościół parafialny pw. Matki Bożej Matki Kościoła i św. Stanisława Kostki zbudowany został w latach 1976-1977. Projekt wykonał inż. Stanisław Preuss, natomiast pracami kierował ks. Bogdan Lipiec. Świątynię uroczyście poświęcił bp E. Materski w dniu 20 października 1981 r. Świątynia jest budowlą w stylu modernistycznym, jednonawową nakrytą podłużnym, dwuspadowym stropodachem. W połowie długości wyzierają zeń po obu stronach ku górze trójki połączonych ostrokątnych lunet z oknami. Nad wejściem głównym znajduje się obszerne płaskie zadaszenie wsparte żelbetowymi podporami. Nad nim – szczyt o kształcie trójkąta równobocznego, poprzecinany rzędem wąskich wnęk okiennych. Po lewej stronie wznosi się żelbetowa wieża-dzwonnica w formie nieregularnego i lekko skoszonego w kierunku dachu kościoła krzyża ze skośnym ramieniem poprzecznym, wzniesionym ku prawej stronie. Dekoracja wnętrza świątyni utrzymana jest w kolorycie tradycyjnym, a w zwężonym prezbiterium i przy parabolicznej arkadzie znalazło się miejsce dla neogotyckich ołtarzyków przeniesionych do świątyni. W głównym ołtarzu znajduje się kopia obrazu MB z Góry Witosławskiej – sławnego w okolicy „sanktuarium”, powstałego na skutek ludowej pobożności. Poza tym umieszczono tam, zgodnie z życzeniem bpa P. Gołębiowskiego, zabytkowe rzeźby, pochodzące z pałacu w Mirogonowicach.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 10.00, 11.30
– w dni powszednie: 18.00, zimą 16.00

Odpusty: MB Matki Kościoła, św. Stanisława Kostki (18 września).

Kaplica

Kaplica na Górze Witosławskiej pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego, położona 2 km od kościoła parafialnego. Wybudowana z drewna w XVIII w.
Msze święte:
– tylko w dni odpustowe – Zesłania Ducha Świętego oraz MB Matki Kościoła.
Odpust: Zesłania Ducha Świętego oraz MB Matki Kościoła.

Do parafii należą: Janowice, Jeżów, Kraszków, Milejowice, Mirogonowice, Nagorzyce, Rostylice, Witosławice, Wronów.

Ogólna liczba mieszkańców: 1277.

Kapłani pochodzący z parafii: M. Karasiński.

Grupy parafialne: Domowy Kościół, koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, koło teatralne, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola.

Instytucje i ośrodki kościelne: Wspólnota „Chleb Życia”, Dom św. Franciszka z Asyżu, 27-425 Waśniów, Nagorzyce 14, tel. 502 464 414 .

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 30 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. Wiesław Grzegorczyk