Tytuł Protector Vitae dla Sióstr Miłosierdzia

W Dzień Świętości Życia bp Krzysztof Nitkiewicz przyznał tytuł Protector Vitae. W tym roku został przyznany Wspólnocie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo za prowadzenie „Okna Życia” przy budynku Caritas w Sandomierzu. Uroczyste wręczenie dyplomu odbyło się w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sandomierzu, a odebrała go z rąk Biskupa Ordynariusza s. Jadwiga Szok, wizytatorka warszawskiej prowincji wspólnoty Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo wraz z delegacją sióstr posługujących w Sandomierzu. Uroczystej Mszy św. z okazji przyznania wyróżnienia przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Wraz z nim koncelebrowali: ks. Stanisław Chmielewski, proboszcz parafii, ks. Roman Janiec, kanclerz kurii, ks. Bogusław Pitucha, dyrektor Caritas, ks. Konrad Fedorowski, referent Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin oraz przybyli księża.

W homilii bp Nitkiewicz mówił o dialogu pomiędzy Maryją a Aniołem Gabrielem i roli jaką odgrywa każdy człowiek w Bożych planach.

     „Była to dziwna chwila, gdy Maryja rozmawiała z Gabrielem… Czysta Panna i jasny Anioł toczyli rokowania, które miały przywrócić pokój nieba z ziemią… zakończyli nieporozumienie między Panem i Adamem”. Starosyryjski pisarz św. Jakub z Sarug opisuje w ten sposób scenę Zwiastowania. Odpowiedź Maryi na wiadomość otrzymaną od Bożego posłańca – „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa” – zmieniła losy ludzkości i każdego z nas. „Odmienił się zły czas, który zabił Adama, nastąpił czas dobry, w którym przyszło zmartwychwstanie” – dodaje św. Jakub z Sarug. Zwiastowanie oraz rozmowa Maryi z archaniołem Gabrielem miały miejsce w Nazarecie. Upamiętnia je dzisiaj wspaniała, dwupoziomowa bazylika. Ten historyczny dialog powtarza się ciągle na nowo. Chociaż Bóg jest wszechmogący i jeśli coś postanowi mógłby to uczynić bez niczyjej pomocy, nieustannie zwraca się do nas, zaprasza do współpracy i oczekuje odpowiedzi. Mamy swoją rolę w Bożych planach i nikt nie może powiedzieć za nas „tak”, „niech mi się stanie”. Nikt nie może nas zastąpić w wypełnieniu zadania, które otrzymaliśmy – mówił bp Nitkiewicz.

Kaznodzieja wskazywał także na potrzebę większego zaangażowania w sprawę obrony życia.

    Jakże wiele jest miejsc oraz momentów naszego „zwiastowania”, począwszy od Mszy św., kiedy Bóg karmi nas swoim Słowem i Ciałem, posyłając z misją głoszenia Ewangelii. On zwiastuje swoją wolę przez Ducha Świętego, Który oświeca serca i umysły, a także przez ludzi, wydarzenia oraz okoliczności. Wypadki ostatnich miesięcy uświadomiły nam potrzebę większego zaangażowania na rzecz obrony życia. Bóg je dał i tylko On ma ostatnie słowo. Przypomina o tym również dzisiejsza uroczystość. Maryja przyjmuje życie i chroni je w swoim łonie, które powinno być dla dziecka najbezpieczniejszym miejscem na świecie. Nie bała się negatywnej reakcji Józefa, rodziny, trudnej sytuacji życiowej ani złej reputacji.

Biskup Nitkiewicz podkreślał również, że obrońcom życia w dzisiejszych czasach należy się największy szacunek oraz wspomniał o siostrach szarytkach, którym został przyznany tytuł Protector Vitae.

    Dzisiaj również nie brakuje kobiet podobnych do Maryi. Są wspierający je mężczyźni, ruchy pro life, wspólnoty zatroskane o samotne matki, czy indywidualni obrońcy życia. Wszyscy oni niosą ratunek nienarodzonym dzieciom, stają się ich głosem, pomimo szykan, oszczerstw i medialnej presji. Pragnę Wam za to moi drodzy gorąco podziękować. Aborcja nie jest bowiem żadnym prawem człowieka, oznacza natomiast odebranie prawa do życia osobie, która już istnieje, rośnie i nie chce umierać. Broni się przed śmiercią. Każdy poczęty człowiek niesie zarazem wielki skarb, którym ubogaca rodzinę ludzką i przyczynia do rozwoju cywilizacji. To nie obrońcy życia są „nieludzcy” czy „zacofani”, to nie oni mają na sumieniu dramaty i cierpienie. Wręcz przeciwnie, zasługują na najwyższy szacunek i nagrodę. Wyrazem tego niech będzie tytuł „Protector Vitae” przyznany w tym roku sandomierskiej wspólnocie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Siostry Szarytki – jak zwykliśmy je nazywać – opiekują się „Oknem Życia”, prowadząc przy tym inne dzieła miłosierdzia na terenie Diecezji Sandomierskiej i tak już od dwustu lat.

Modlę się razem z papieżem Franciszkiem „aby Bóg obudził w sercach wszystkich szacunek dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych, i dał siłę tym, którzy je przyjmują i troszczą się o nie, także wtedy, gdy wymaga to heroicznej miłości”. Niech bijące na „Anioł Pański” kościelne dzwony dalej obwieszczają radosną nowinę o Zwiastowaniu. Niech przypominają jednocześnie o każdym poczętym dziecku, które jest darem Bożym i ma takie samo prawo do życia, jak każdy z nas – zakończył kaznodzieja.

Na zakończenie Eucharystii, przed błogosławieństwem bp Krzysztof Nitkiewicz podziękował również przechodzącym na emeryturę Doradczyniom Życia Rodzinnego.

Sandomierskie Okno Życia, którym się opiekują Siostry Szarytki działa od 12 lat i dzięki niemu uratowane zostało dwoje dzieci – chłopiec i dziewczynka.