Najlepsi młodzi bibliści diecezji

Blisko pięćdziesięciu zwycięzców szkolnych konkursów biblijnych rywalizowało o tytuł najlepszego młodego znawcy Pisma Świętego w diecezji.

Foto. Ks. Tomasz Lis

Finał etapu diecezjalnego XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowanego przez Zespół ds. Młodzieży Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz Diecezjalne Dzieła Biblijne odbył się w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu.

Zakres wiedzy, którą musieli się wykazać młodzi w tym roku, stanowiła treść Księgi Daniela oraz Apokalipsy św. Jana wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem.

Uczestnicy mieli za zadanie wypełnić test składający się z 45 pytań. To właśnie spośród nich siedem osób awansowało do części ustnej. W tej części ich wiedza była sprawdzana przez powoływaną komisję konkursową. Ten etap wyłonił troje najlepszych znawców Biblii. Wszyscy troje zdobyli taką samą ilość punktów wykazując się znakomitą wiedzą biblijną i religijną.

Pierwsze miejsca zdobyli: Katarzyna Baran z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, Mariola Fiedko z Zespołu Szkół nr 2 w Stalowej Woli oraz Karol Szczepaniak z I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Katarzyna Baran została po raz trzeci finalistką i zwyciężczynią diecezjalnego konkursu biblijnego.

To one będą reprezentowały diecezję w ogólnopolskim finale konkursu w Niepokalanowie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki i nagrody. Zwycięzcy nie tylko wezmą udział ogólnopolskim finale, ale także w dwudniowym pobycie na Spotkaniach Młodych z Biblią, organizowanych na Jasnej Górze. Obok modlitewnej refleksji, uczestnicy przygotowują się tam również merytorycznie do finału konkursu, korzystając ze wskazówek biblistów

Za stronę merytoryczno-organizacyjną odpowiedzialny był Sławomir Kowalik, koordynator konkursu na obszar diecezji sandomierskiej ze strony „Civitas Christiana”.