NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – UROCZYSTOŚĆ, ROK A

Foto. Fotolia/Gstudio Group

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego  Syna Bożego”.

Komentarz

Tajemnica Trójcy Świętej – w pierwszych wiekach normalny sposób przeżywania relacji do Boga – nam dziś troszkę obraz Boga Trójcy trochę się poszatkował. Przez to czasem trudno man jednocześnie mówiąc o Bogu widzieć Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dzisiejsza uroczystość to zachwycenie się miłością, która jednoczy. Miłością, która jest w Bogu Trójjedynym  i która jest Jego darem, abyśmy sami byli jednością i jednoczyli a nie dzielili. A Dobra Nowina na dziś to słowa zapewnienia, że “tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Dlatego podejmujemy ewangelizację, że mamy pewność, iż “Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”. Zachwyćmy się tym Bożym działaniem i przyjmijmy to obdarowanie z wdzięcznością. Czy czuję się kochany? Jak doświadczam Bożej miłości? Czy potrafię budować relacje i więzi oparte na miłości? Bóg chce udzielić nam odpowiedzi na pytania obecne w naszym sercu. Trzeba je tylko ze szczerością zadać i otworzyć się na Bożą odpowiedź.