Narada Księży Dziekanów

Kuria Diecezjalna

19 października odbyła się narada duszpasterska Księży Dziekanów i Wicedziekanów, której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Wzięli w niej udział Biskup Pomocniczy Senior Edward Frankowski wraz z Przełożonymi Kurii Diecezjalnej. Biskup Ordynariusz podziękował Księżom za uczestnictwo w uroczystościach pogrzebowych śp. bp. Wacława Świerzawskiego, prosząc jednocześnie o przekazanie wyrazów wdzięczności wiernym z poszczególnych dekanatów.

Następnie przedstawiona została informacja o ostatnim posiedzeniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. W związku z poruszonym na nim tematem przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Panamie, uzgodniono, że każdy z pięciu regionów duszpasterskich diecezji, wydeleguje na to wydarzenie swoich przedstawicieli, wypracowując jednocześnie sposoby dofinansowania wyjazdu. Zastanawiano się także nad sytuacją młodzieży w parafiach, które systematycznie nie uczestniczą w Diecezjalnych Dniach Młodych.

Jednym z tematów narady była kwestia dopuszczania do funkcji ojca chrzestnego i świadka bierzmowania. Ustalono, że obok wymogów określonych prawem powszechnym (wiek, uczestnictwo w życiu sakramentalnym, brak kar kanonicznych, życie zgodne z wiarą itd.), kandydaci do wspomnianych funkcji muszą mieć ukończone w wystarczającym zakresie przygotowanie katechetyczne lub uczęszczać na lekcje religii.

W związku z rozpoczętym jubileuszem 200. diecezji, został przedstawiony szczegółowy kalendarz wydarzeń. Osobnym zagadnieniem była dyskusja na temat postawy kapłańskiej duszpasterzy oraz ich wzajemnych relacji. W najbliższym czasie, we wszystkich dekanatach odbędą się zebrania Księży w celu umocnienia wspólnoty kapłańskiej i omówienia spraw poruszonych na spotkaniu Księży Dziekanów.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl