Neoprezbiterzy otrzymali nominacje

Bp Krzysztof Nitkiewicz wręczył dekrety nominacyjne na pierwsze placówki duszpasterskie nowo wyświęconym kapłanom.

Po Mszy św. podczas, której nowi prezbiterzy otrzymali z rąk bpa K. Nitkiewicza sakrament kapłaństwa otrzymali także dekrety na mocy których zostali skierowani do pracy duszpasterskiej do konkretnych wspólnot parafialnych.

Ks. Damian Blacha został mianowany wikariuszem parafii Gorzyce.
Ks. Konrad Durma został mianowany wikariuszem parafii św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim.
Ks. Łukasz Chmiel został mianowany wikariuszem parafii św. Bartłomieja w Staszowie.
Ks. Mateusz Machniak został mianowany wikariuszem parafii św. Barbary w Tarnobrzegu.
Ks. Patryk Gładkowski został mianowany wikariuszem parafii Narodzenia NMP w Jeżowem.
Ks. Piotr Sołdyga został mianowany wikariuszem parafii św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Ks. Grzegorz Wasąg został mianowany wikariuszem parafii w Ożarowie.