Nie ma jedności bez miłości

O dar jedności między chrześcijanami modlono się podczas diecezjalnego nabożeństwa ekumenicznego w Sanktuarium NMP Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W trwającym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan we wspólnej modlitwie uczestniczyli przedstawiciele różnych wspólnot chrześcijańskich z naszej diecezji i regionu. Wspólną modlitwę rozpoczął koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Chóru „Cantate Domino” pod dyrekcją Andrzeja Budzińskiego oraz Zespołu „Zbrucz” z Tarnopola na Ukraina.

Nabożeństwu ekumenicznemu przewodniczył Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Wraz z nim modlił się ks. Paweł Walczyński reprezentujący Kościół Polskokatolicki oraz parafię pw. Imienia Maryi Panny w Ostrowcu Świętokrzyskim, ks. Damian Szczepańczyk z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, który opiekuje się parafią Nowego Przymierza w Kielcach, ks. Mateusz M. F. Szymkiewicz z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, który opiekuje się parafia Przemienienia Pańskiego w Wierzbicy. W nabożeństwie wzięli udział: ks. dr hab. Tomasz Moskal, dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych KUL, ks. Michał Powęska, rektor WSD w Sandomierzu wraz z diakonami, proboszcz parafii ks. prał. Zbigniew Wiatrek, ks. Paweł Surowiec, diecezjalny referent ds. ekumenizmu, kapłani z dekanatu na czele z dziekanem ks. prał. Janem Sarwą, siostry zakonne, młodzież i wierni świeccy.

Po procesji wejścia i przywitaniu uczestników przez proboszcza parafii, uczestnicy nabożeństwa odmówili wspólnie wieczorną liturgię godzin. Homilię do zebranych wygłosił ks. Damian Szczepańczyk z parafii Nowego Przymierza w Kielcach. W skierowanym słowie podkreślał, że Kościół jest zgromadzeniem wszystkich wiernych chrześcijan, którzy powinni pamiętać, że są wyznawcami Chrystusa w każdym momencie życia, a wyznacznikiem dla każdego z nich powinien być jasno sformułowany drogowskaz zawarty w przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Odnosząc się do relacji ekumenicznych, zaznaczył, aby we wzajemnych działaniach nie wracać do przeszłości, ale zawsze stawiać w centrum Jezusa Chrystusa, który wzywa do jedności.

Po homilii nastąpiła modlitwa wiernych, po której zebrani w kościele mogli wysłuchać świadectwa współczesnych samarytan – młodych ludzi biorących udział w działalności Młodzieżowego Szkolnego Koła „Caritas” przy Sanktuarium NMP Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Na zakończenie wspólnej modlitwy Biskup Krzysztof Nitkiewicz wyraził radość ze wspólnej modlitwy. Podkreślił, że to Jezus Chrystus wskazuje drogę do jedności przez wypełnianie przykazania miłości Boga i bliźniego.

– Cieszę się, że możemy dzisiaj razem oddawać cześć Bogu i zanosić do Niego nasze błagania. Jesteśmy w ten sposób blisko siebie, duchowo i fizycznie. Na pozór niewiele się zmienia. Bo jak pogodzić ze sobą w ciągu półtorej godziny naukę naszych Kościołów oraz wynikające z niej różne wymogi prawa, czy coraz częściej podejście do kwestii etycznych. A uprzedzenia i stereotypy, który nagromadziły się przez wieki?
Pan Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, że drogą do tego jest wypełnianie przykazania miłości Boga i bliźniego. Powinniśmy kochać innych tak, jak On, do końca i bezgranicznie. Jeśli przyjmiemy taki kierunek w oficjalnym dialogu ekumenicznym, a także w ekumenizmie wyrażającym się na co dzień, we wzajemnych relacjach, zrobimy potężny krok w kierunku jedności chrześcijan. To nie oznacza, że mamy rozmywać naszą tożsamość, tworząc jakąś uniwersalną kompilację religijną, albo unikać trudnych tematów. Chodzi tutaj o punkt wyjścia, którym powinna być miłość. Nie da się oddzielić miłości Boga od miłości bliźniego, nie może być jedności bez miłości – mówił biskup.

Nabożeństwo Ekumeniczne zwieńczyła modlitwa „Ojcze nasz”, błogosławieństwo oraz śpiew kolęd w wykonaniu miejscowej scholi dziecięcej. Po nabożeństwie, uczestnicy nabożeństwa spotkali się na braterskiej agapie przygotowanej przez proboszcza parafii.

Upominki dla gości diecezjalnego nabożeństwa ekumenicznego przygotowały Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Starostwo Powiatu Ostrowieckiego.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/