Nie możemy dłużej czekać!

Apel o pomoc rodzinom w Syrii.

Biskup Krzysztof Nitkiewicz wystosował specjalny apel o pomoc dla rodzin w Syrii dotkniętych ponad 6. letnią wojną.

Nie możemy pozostawać obojętni w sytuacji, gdy naszym siostrom i braciom brakuje podstawowych środków do życia. Często utracili wszystko: najbliższych, dom, pracę, nie mają nadziei na przyszłość. Pomóżmy im przyłączając się do programu realizowanego przez Caritas Polska „Rodzina Rodzinie”. Daje on okazję objęcia opieką konkretnej syryjskiej rodziny – apeluje sandomierski ordynariusz i zachęca szczególnie do pomocy mieszkańcom Aleppo, które stało się tragicznym symbolem konfliktu zbrojnego w Syrii. Bp Nitkiewicz informuje jednocześnie, że sam przystąpił już do tej akcji, a razem z nim niektórzy pracownicy Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu.

Można przekazać pomoc posługując się formularzami znajdującymi się na stronie internetowej: rodzinarodzinie.caritas.pl.

Istnieje także możliwość wpłacenia ofiarowanej kwoty na specjalne subkonto Sandomierskiej Caritas Diecezjalnej nr: 64124027861111001072884141, z dopiskiem „Rodzina Rodzinie”. W tym przypadku Caritas zatroszczy się o wypełnienie formularzy i poinformuje o personaliach rodzin, które otrzymały pomoc.

Księża Dziekani, Proboszczowie i Wikariusze powinni dać wiernym świeckim przykład zaangażowania w akcję pomocy syryjskim rodzinom, koordynując ją w swoich ośrodkach duszpasterskich.

W wystosowanej odezwie bp Nitkiewicz przypomina, że Syria była kolebką chrześcijaństwa, a jednocześnie stanowiła do niedawna przykład pokojowego współżycia chrześcijan i muzułmanów.