Niech Chrystus będzie naszym światłem

W Sandomierzu harcerze i zuchy przekazali Betlejemskie Światło Pokoju mieszkańcom miasta i diecezji.

W kościele seminaryjnym pw. św. Michała Archanioła w Sandomierzu harcerze z miejscowego Hufca ZHP przekazali Betlejemskie Światło Pokoju bp Krzysztofowi Nitkiewiczowi oraz Markowi Bronkowskiemu, Burmistrzowi Miasta.

Blisko 100 osobowa reprezentacja Hufca ZHP Sandomierz odebrała Ogień z Betlejem w Zakopanem podczas uroczystego przekazania go przez skautów Słowackich. Sandomierskie spotkanie harcerzy i zuchów z kilku hufców i drużyn z terenu diecezji oraz przybyłych gości rozpoczęło uroczyste wprowadzenie Betlejemskiego Światła Pokoju do kościoła, gdzie wspólnie modlono się o dar pokoju w krajach na Bliskim Wschodzie oraz w intencji druhów i druhen z terenu diecezji. Mszy św. przewodniczył bp K. Nitkiewicz z udziałem ks. Rafała Kułagi rektora seminarium i kapelanów harcerskich.

Bp Nitkiewicz mówił w homilii, że każdy człowiek potrzebuje światła, którym jest Jezus Chrystus. Bez niego błąka się trwoniąc siły i narażając się na niebezpieczeństwa. Kaznodzieja nawiązał też do symboliki harcerskiego kręgu.

– Trzeba nam zrobić krąg wokół Chrystusa, jak czynimy to chociażby przy ognisku. On promieniuje światłem i ciepłem, rozprasza mroki i oddala chłód. Buduje wspólnotę, tym bardziej, że harcerski krąg oznacza równość i jedność – mówił bp K. Nitkiewicz do zebranych harcerzy i zuchów.

– Betlejemskie Światło Pokoju wpisuje się w tą samą symbolikę. Ono nas dzisiaj zgromadziło razem, a jednocześnie połączyło z milionami ludzi w naszej Ojczyźnie i na świecie. Oby nas zawsze tak łączyło i nie stało się kolejnym pustym gestem. Niech Chrystus będzie naszym światłem, a my Jego Dobrą Nowiną. Nie szukajmy siebie, ale patrzmy dalej i szerzej. Angażujmy się w dobre dzieła i sami wychodźmy z inicjatywą – apelował biskup.

– Wpatrzeni w płomień betlejemskiego światła pokoju, pamiętajmy o naszych siostrach i braciach żyjących w regionie, z którego to światło pochodzi, gdzie narodził się Pan Jezus. Nie wolno być obojętnym wobec tragedii chrześcijan na Bliskim Wschodzie. A przecież, kiedy my będziemy przebierali w wigilijnych i świątecznych przysmakach, cieszyli się prezentami, oni będą drżeli o swoje życie, dyskryminowani, bezdomni, niedożywieni. Okażmy im naszą bliskość przez modlitwę i pomoc materialną – podkreślał hierarcha.

Na zakończenie Mszy św. biskup poświęcił opłatki bożonarodzeniowe, które zostały rozdzielone pomiędzy drużyny i zastępy harcerskie na ich świąteczne spotkania. Harcerze przekazali Światło Betlejemskie włodarzowi miasta, burmistrzowi Markowi Bronkowskiemu. Burmistrz podziękował harcerzom za ich coroczną troskę o to, by światło dotarło do Sandomierza i podkreślił, że jego blask jest przesłaniem do wzajemnej bliskości i braterstwa na cały rok. Komendant sandomierskiego hufca hm. Czesław Rączkiewicz podziękował harcerzom i wychowawcom za całoroczną pracę oraz złożył wszystkim świąteczne życzenia.

Następnie druhowie i zuchy z drużyn z terenu diecezji i mieszkańcy miasta odbierali Ogień z Betlejem, aby zanieść go w swoje środowiska wraz z przesłaniem pokoju, jakie niesie narodzenie Bożego Syna. W sandomierskim spotkaniu wzięli udział harcerze i zuchy z Annopola, Gościeradowa, Dwikóz, Grabówki, Kleczanowa, Liśnika Dużego, Samborca i Sandomierza.

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polski już po raz dwudziesty siódmy. W dniach poprzedzających święta Bożego Narodzenia światło wędruje do wszystkich chorągwi, hufców i środowisk harcerskich, a za ich pośrednictwem do urzędów, instytucji, samorządów oraz mieszkańców miast i wsi.

– Mieliśmy wielką radość uczestniczyć po raz kolejny w uroczystym przekazaniu Światła Betlejemskiego przez słowackich skautów polskiej reprezentacji harcerzy, które odbyło się w Zakopanem. Z Sandomierza do Zakopanego pojechała 108 osobowa reprezentacja hufca. Od piątku braliśmy udział w Betlejemskim Zlocie, który nas przygotowywał do zadania zaniesienia światła w nasze środowiska. W tym roku przekazywaniu światła towarzyszy hasło: „W Tobie jest światło”, które przypomina nam o tym, że w każdym z nas jest światło, które pochodzi od Chrystusa. Cieszymy się, że dotarliśmy szczęśliwie i chcemy, aby w najbliższe dni to światło rozbłysło w polskich domach – podkreślała podharcmistrzyni Jolanta Mochol.