Niedziele synodalne w parafiach

Podkreślając znaczenie uchwał synodalnych, które zgodnie z decyzją Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza obowiązują od 1 sierpnia br., dwie najbliższe niedziele 28 sierpnia i 4 września przeżywać będziemy jako przygotowanie do uroczystego wprowadzenia uchwał synodalnych w parafii.

W tygodniu poprzedzającym niedzielę 28 sierpnia, Wydział Duszpasterstwa Diecezji Sandomierskiej dostarczy pomoce, mające przygotować wiernych do uroczystego wprowadzenia uchwał synodalnych, które odbędzie się w następną niedzielę 4 września.

W ten dzień, na głównej Mszy Świętej w parafii, dokumenty synodalne powinny być wniesione w uroczystej procesji przez osoby świeckie. Po dojściu do ołtarza księgę synodalną należy umieścić w eksponowanym miejscu w prezbiterium świątyni, a następnie odczytać dekret Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza zatwierdzający i promulgujący Statuty Synodalne. Tego dnia, podczas ogłoszeń parafialnych, należy poinformować wiernych, iż treść uchwał synodalnych znajduje się na stronie internetowej Diecezji Sandomierskiej.

W ramach wprowadzenia uchwał w parafiach zaleca się przeprowadzenie raz na kwartał spotkania z Radą Parafialną lub Duszpasterską w celu wysłuchania propozycji wiernych dotyczących ożywienia życia duszpasterskiego w parafii w obecnym roku.

Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Diecezji Sandomierskiej proponuje, aby w pierwszych dniach nauki w szkole przeprowadzić katechezę dotyczącą zakończonego III Synodu Diecezjalnego. W tym celu zostanie rozesłany katechetom konspekt lekcji religii.