Niemirów – Św. Andrzeja Boboli

NIEMIRÓW

Parafia pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli

woj. świętokrzyskie, pow. Staszów, gm. Bogoria
28-210 Bogoria, Niemirów 3, kom. 795 867 334
e-mail: parafianiemirowk.staszowa@wp.pl

INFORMACJE O PARAFII

Niemirów powstał w 1877 r. poprzez oddzielenie się od wsi Niedźwiedź. W tym czasie przynależał do parafii Szumsko. Idea stworzenia samodzielnej parafii w oddalonym o kilka kilometrów od kościoła parafialnego Niemirowie zrodziła się w okresie międzywojennym. W 1937 r. mieszkaniec Niemirowa, Tadeusz Fabrycy, ofiarował pod budowę kościoła jedną morgę ziemi, drugą zakupiła od niego parafia Szumsko. Nowo mianowany proboszcz tej placówki ks. Ignacy Bilnicki z zapałem podjął się realizacji inwestycji. W 1938 r. zawiązał się Komitet Budowy Kościoła, który gromadził środki na ten cel. Świątynia powstała na przełomie lat 30-tych i 40-tych XX w. Parafia Niemirów erygowana została przez bpa J. Lorka 5 czerwca 1941 r. Powstała z dotychczasowych placówek duszpasterskich w Szumsku, Iwaniskach i Kiełczynie. Kościół parafialny pw. św. Andrzeja Boboli zbudowany został w latach 1939-1941 wg projektu Józefa Jamroza z Krakowa. Kamień węgielny pod budowę świątyni poświęcił bp J. Lorek 15 sierpnia 1939 r. Inwestycją kierowali proboszcz parafii Szumsko ks. Ignacy Bilnicki oraz ks. Stanisław Resztak, pierwszy duszpasterz nowo powstającej placówki. W trakcie budowy ks. Resztak odprawiał nabożeństwa dla wiernych przyszłej parafii Niemirów w remizie strażackiej, zlokalizowanej w Niedźwiedziu (od 17 grudnia 1939 r. do 4 grudnia 1940 r.). Kościół poświęcił ks. Bilski w grudniu 1940 r. Kolejne lata przyniosły prace dekoracyjno-wykończeniowe. Konsekracja świątyni miała miejsce 16 maja 1960 r., dokonał jej bp P. Gołębiowski. Prace remontowo-konserwatorskie kościoła prowadzone były po 2011 r. Odnowioną świątynię poświęcił bp K. Nitkiewicz 8 grudnia 2013 r. Świątynia jest wybudowana z kamienia, w stylu eklektycznym ze szczególnie wyraźnym wpływem romanizmu. Pokryta jest blachą, z wieżą umieszczoną nad fasadą zwieńczoną dachem ostrosłupowym. Prezbiterium jest niższe i węższe. Wnętrze jest jednonawowe. W oknach są witraże z krakowskiej pracowni Żeleńskiego, Kościół zdobi ceramiczna posadzka mozaikowa wraz ze starannie skomponowanymi z wystrojem wnętrza malowidłami figuralnymi autorstwa Krystyny i Wincentego Kućmów.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00, 11.00
– w dni powszednie: 17.00, zimą 16.00
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 17.00, zimą 16.00.

Odpusty: św. Andrzeja Boboli (16 maja), Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia).

Kaplica dojazdowa

Rakówka – położona 6 km od kościoła parafialnego. Zaadaptowana z istniejącego budynku mieszkalnego w 1996 r. Obsługiwana jest na zamianę przez parafie w Niemirowie i Szumsku.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 13.30.

Do parafii należą: Łagowica Nowa, Łagówka, Niedźwiedź, Niemirów, Pułaczów, Rakówka, Ujazdek, Wierzbka.

Ogólna liczba mieszkańców: 679.

Kapłani pochodzący z parafii: H. Makuła, G. Libuda OSPPE.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: E. Batóg.

Grupy parafialne: : koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola, Młodzieżowa Grupa Modlitewna, Grupa Modlitewna o. Pio.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 100 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Zbigniew Kozieł